Titelsida för bok om jämställdhetsarbete i Umeå kommun

Skrift lyfter decennier av jämställdhet

Umeå kommun har under mer än 30 år arbetat systematiskt för att skapa ett jämställt Umeå. I skriften Kön, makt & politik varvas historiska tillbakablickar med aktuella händelser och konkreta exempel från olika verksamheter.

– Umeå kommun arbetat med jämställdhetsfrågor på ett både strategiskt och banbrytande sätt under lång tid. Genom den här skriften får vi möjlighet att ta med oss dessa berättelser, göra ett nytt avstamp och inspirera andra till en fortsatt utveckling mot ett jämställt samhälle där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger Charlotta Westerlund (S), ordförande, kommunstyrelsens jämställdhetsutskott, Umeå kommun.

Redan 1978 tillsattes den första jämställdhetskommittén i Umeå kommun. Sedan 1989 har kommunen ett mer systematiskt och institutionaliserat arbete, inte bara i den politiska strukturen utan också på tjänstepersonsidan. Samma år valdes Umeå som en av tre kommuner ut till att vara med i en regeringssatsning om lokalt jämställdhetsarbete. När det femåriga pilotprojektet avslutades blev jämställdhetsarbetet en permanent och integrerad del i kommunens organisation och tjänsten jämställdhetshandläggare inrättades.

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess och skriften är ett av flera sätt som Umeå kommun uppmärksammar det aktiva arbetet för ett jämställt Umeå. Skriften visar också på de goda möjligheter Umeå har att fortsätta utvecklas jämställt, bland annat genom att det finns ett stort lokalt engagemang för dessa frågor och en vilja att utmana och bryta maktordningar.

– Jämställdhet är något som hela tiden pågår och som kräver kontinuerliga insatser och aktiva val. Vi hoppas berättelserna i skriften kan inspirera andra till ett fortsatt arbete för ett samhälle fritt från stereotyper, sexism och homofobi. Det här är ett sätt för oss att inspirera till nya och viktiga politiska beslut för att fortsätta bygga ett jämställt samhälle, säger Solveig Granberg (C), vice ordförande, kommunstyrelsens jämställdhetsutskott, Umeå kommun.

  • Kontakt

    Charlotta Westerlund (S)

    ordförande, jämställdhetsutskottet

  • Kontakt

    Solveig Granberg (C)

    vice ordförande, jämställdhetsutskottet

Sidan publicerades