Nyhetsarkiv

  • Kommunbolagen ger dig service

    Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för Umeå kommuns aktiebolag. UKF samordnar och utvecklar samarbetet mellan bolagen och kommunen, ansvarar för kollekti...