Kollektivtrafik inom kommunen är en av hörnstenarna i Umeå Kommunföretag AB:s verksamhet.

Kommunbolagen ger dig service

Umeå Kommunföretag AB, logotyp

Umeå Kommunföretag AB (UKF) är moderbolag för Umeå kommuns aktiebolag. UKF samordnar och utvecklar samarbetet mellan bolagen och kommunen, ansvarar för kollektivtrafiken och ger också stöd till unga företagare.

Fredrik Lundberg

– Aktiebolag som verksamhetsform bidrar bland annat till effektivare förvaltning och lättare samspel med andra aktörer. Samarbetet mellan de kommunala bolagen fungerar bra och vi är överens med kommunens förvaltningar om flera strategiska områden att jobba vidare med, säger Fredrik Lundberg, vd för Umeå Kommunföretag AB (UKF).

UKF arbetar med fyra områden:

 • kollektivtrafik – all trafik inom kommunen och samordning av skolskjutsar
 • ungt entreprenörskap via BIC Factory (Business Innovation Centre)
 • administration av bolagskoncernen, utveckla samverkan mellan koncernen och kommunens förvaltningar
 • ägande av dotterbolagen.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Vinst fördelas mellan bolagen

En gemensam bolagskoncern har också andra fördelar, till exempel samordning och styrning av bolagens verksamhet, det är gynnsamt av skattemässiga skäl och vinster kan fördelas på ett enklare sätt.

– I UKF:s och koncernens uppdrag ligger också att hjälpa bolagen med ledning, utbildning och finansieringsfrågor. Alla bolag lever av egna intäkter, det vill säga utan att skattemedel skjuts till. Om ett bolag gör vinst går den tillbaka till kunder/invånare i form av underhåll och utveckling. Ett bolag som gör vinst bidrar till andra verksamheter i koncernen som inte är lika inkomstbringande, till exempel kollektivtrafiken, berättar Fredrik.

Samverkan för att nå mål

Bolagen arbetar för att nå samma långsiktiga mål som kommunen i övrigt och som kommunfullmäktige har bestämt. Samverkan är nyckelordet och en förutsättning för att nå målen:

 • Umeås ska nå 200 000 invånare 2050, det ska ske socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt 2040.

Vad är på gång?

– UKF och kommunkoncernen har mycket på gång under 2021, inte minst handlar det om att fortsätta anpassa verksamheten till rådande pandemi. Vi kommer också att arbeta för att säkerställa driften av elbussar i kollektivtrafiken, både nya och gamla, och utveckla konceptet BIC för unga företagare, säger Fredrik.

Ett antal större investeringar planeras också:

 • slutfinansiering av den nya färjan Aurora Botnia som ska trafikera sträckan Umeå–Vasa
 • fortsatta investeringar i Umeå hamn
 • ny järnvägsterminal vid Dåva deponi- och avfallscenter.

Mer information

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Kontakt

Fredrik Lundberg
vd, koncernchef
Umeå Kommunföretag AB
070-300 84 56
fredrik.lundberg.ukf@umea.se

Sidan publicerades