Lastfartyg till havs

Är grön vätgas vägen till fossilfri sjöfart?

Hur kan fossilfria bunkringsbränslen och elladdning erbjudas i svenska hamnar? Umeå deltar i EU-projektet "Blue Supply Chains" som studerar bästa förnybara bränslelösningar inom sjöfarten och behoven av infrastruktur för det. Projektet ska också definiera krav för bunkring av förnybara bränslen i Umeå hamn.

– Hamnar är en viktig nyckel i framtidens hållbara transportsystem. Genom projektet kan vi utforska vätgas som möjliggörare för en hållbar omställning både lokalt och regionalt, säger Mikael Brändström, hållbarhetschef, Umeå kommun.

Med Sveriges höga ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsland behöver utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn minska kraftigt. Sjöfarten står för stora växthusgasutsläpp, men branschen står inför en förändring med ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. I den förändringen är tillgång på fossilfria bränslen en helt avgörande fråga.

Vätgas har stor potential att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer, eftersom utsläppen av vätgasanvändning endast blir vattenånga. Det förutsätter att vätgasen produceras på ett hållbart sätt, så kallad Grön vätgas, vilket säkerställs genom att endast använda förnybar elektricitet för att tillverka vätgas.

Intresset bland hamnar och rederier är stort för nya lösningar som möjliggör övergången till fossilfria bränslen. Tanken med projektet är att utreda hur framtidens marknad ser ut för grön vätgas och andra vätebärande bränslen som e-metanol och ammoniak, vilka tekniska aspekter som är avgörande för produktion av grön vätgas och hur man får ekonomi i det.

– Det pågår en omfattande utbyggnad och utveckling av Umeå hamn. Hamnen har infrastruktur och ytor som kan vara strategiskt viktiga för hantering av vätgas och andra alternativa bränslen. I och med denna satsning har vi nu möjlighet att utreda både våra konkurrensmässiga fördelar i form av befintlig infrastruktur och de affärsmässiga möjligheterna att tillverka och lagra vätgas i hamnen, säger Mikael Isaksson, vd Umeå Hamn AB.

Mer information

Blue Supply Chains är ett treårigt projekt som leds av Hafen Hamburg Marketing och finansieras via EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Den svenska delen innehåller bland annat en förstudie som drivs i samverkan mellan: IVL Svenska Miljöinstitutet, Kvarken Ports, Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun och CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Inab, Trafikverket och Sjöfartsverket bistår med kunskap och kompetens. Projektet delfinansieras även av Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Blue Supply Chains Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (closer.lindholmen.se)

Blue Supply Chains Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (interreg-baltic.eu)

Kontakt

Mikael Brändström
hållbarhetschef
Umeå kommun
070-699 09 35
mikael.brandstrom@umea.se

Mikael Isaksson
vd, Umeå Hamn AB
070-619 91 50
mikael.isaksson@umea.se

Jörgen Carlsson
affärsutvecklare, transformativ utveckling
Umeå Energi AB
070-348 48 65
jorgen.carlsson@umeaenergi.se

Camilla Sundqvist
projektledare
CLOSER, Lindholmen Science Park
070-534 63 87
camilla.sundqvist@lindholmen.se

Linda Styhre
forskare inom sjöfart och marina bränslen
IVL Svenska Miljöinstitutet
072-727 93 09
linda.styhre@ivl.se

Sidan publicerades