Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier. Foto: Hallbauer & Fioretti.

Emmanuelle Charpentier ny hedersmedborgare

Emmanuelle Charpentier, professor vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin och gästprofessor vid Umeå universitet, är ny heders­medborgare i Umeå kommun. Hon tilldelas utmärkelsen för den lyskraft som hennes banbrytande och mångfalt prisade forskning inom cell- och molekylär­biologi har gett Umeå universitet och Umeå. 2020 delade Emmanuelle nobelpriset för upptäckten av den så kallade gensaxen.

– Det känns väldigt hedrande att få bli hedersmedborgare i Umeå kommun. Jag kom hit en kall vinterdag med en hypotes och en forskningsidé. Här fick jag en institutionsledning som trodde på mig, ett laboratorium med goda resurser och en stad som hade allt det jag kunde behöva för att leva ett gott liv och bedriva min forskning. Här fick jag möjlighet att förverkliga och utveckla det som redan efter några år skulle resultera i ett nobelpris. Umeå är en gästvänlig stad som för alltid kommer att finnas i mitt hjärta, säger Emmanuelle Charpentier.

– Det är svårt att fullt ut förstå och uppskatta den upptäckt som Emmanuelle Charpentier har gjort vid Umeå universitet, men vi vet att den kommer ha stor betydelse inte minst när det gäller utveckling av nya medicinska behandlingsformer och när det gäller forskning kopplat till grödor. Emmanuelle Charpentier är en inspirationskälla för unga i Umeå och själv ett bevis på den innovationskraft som finns här. I Umeå finns alla möjligheter, säger Marie-Louise Rönnmark, kommun­fullmäktiges ordförande, Umeå kommun.

Emmanuelle Charpentier är en inspirationskälla för unga i Umeå och själv ett bevis på den innovationskraft som finns här.

– Till detta kommer allt det hon i intervjuer har berättat om Umeå universitet, om det goda livet i Umeå och de möjligheter som staden har gett henne. Det har gjort avtryck både i Sverige och internationellt på ett sätt vi aldrig har varit med om tidigare. Vi är oerhört tacksamma för hennes insatser och de utgör skälen till att kommunfullmäktiges presidium nu tilldelar henne titeln hedersmedborgare, säger Marie-Louise Rönnmark.

Film: Utnämning av Emmanuelle Charpentier

Kommunfullmäktiges presidium; Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande, Alireza Mosahafi (M) och Jan-Olov Carlsson (V), båda vice ordförande, presenterar hedersmedborgaren:

Om Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier rekryterades 2009 till Umeå universitet som forskningsledare vid Institutionen för molekylär­biologi och MIMS. 2012 publicerades hon den första artikeln om sin upptäckt i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science. Hon är sedan 2015 föreståndare för en forskningsavdelning vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin. Genom en donation från Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelades hon samma år Emmanuelle Charpentier EC Jubileumspris vid Umeå universitet, vilket ger henne möjlighet att erbjuda unga forskare plats som postdoktorer i forskargrupper inom Molekylär Infektionsmedicin Sverige, MIMS, vid Umeå universitet.

Sedan 2016 är Emmanuelle Charpentier associerad hedersprofessor vid Humboldt Universität zu Berlin. 2017 promoverades hon till hedersdoktor vid Umeå universitet. 2018 grundade hon och blev föreståndare för det fristående institutet Max Planck Unit for the Science of Pathogens, också det i Berlin.

Emmanuelle Charpentier gjorde upptäckten av gensaxen vid Umeå universitet 2012. Gensaxen CRISPR-Cas9 är genteknikens skarpaste verktyg och har revolutionerat forskning inom cell- och molekylärbiologi. 2020 tilldelades hon och Jennifer A. Doudna, vid University of California, Berkeley, USA, Nobelpriset i kemi för upptäckten.

Film: Presentation av Emmanuelle Charpentier

Motivering av kommunfullmäktiges presidium:

Emmanuelle Charpentier har gjort en vetenskaplig upptäckt som har skapat uppmärksamhet i hela världen. Hennes arbete har på ett enastående sätt ökat synligheten för den i många stycken världsledande forskningen vid Umeå universitet. Det kommer att locka människor till universitetet och till staden Umeå under överskådlig tid. I sina intervjuer har hon även berättat om Umeå som en plats som gav henne tid, goda livsbetingelser och resurser, vilket gjorde det möjligt att helhjärtat ägna sig åt sin forskning.

Emmanuelle Charpentier är även en viktig inspirationskälla för unga i Umeå och inte minst för unga kvinnor. Innan hon och Jennifer Doudna tilldelades Nobelpriset i kemi 2020 hade priset tidigare endast utdelats till fem kvinnor. Emmanuelle Charpentier har visat att det är möjligt att oavsett kön, med vetenskaplig briljans, ta plats i den akademiska världen och i den hårt konkurrensutsatta och mansdominerade naturvetenskapliga forskningen. Engagemanget för unga speglas också genom den möjlighet hon har att erbjuda unga forskare plats som postdoktorer i forskargrupper inom Molekylär Infektionsmedicin Sverige, MIMS, vid Umeå universitet.

Mer information

Till hedersmedborgare i Umeå kan den utses som utan att vara bosatt i Umeå verksamt bidragit till Umeås utveckling, i ord och handling visat staden sin kärlek eller på annat sätt gjort Umeå känt och aktat.

Läs om tidigare hedersmedborgare i Umeå

Läs mer om Emmanuelle Charpentiers forskning och upptäckten av gensaxen:

Gensaxen CRISPR-Cas9 revolutionerar gentekniken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (umu.se)

Kontakt

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande
kommunfullmäktige
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sidan publicerades