En man och en kvinnas äter rullkebab utanför Väven, Umeå.

Foto: Sandfilm

Film om 400 års engagemang fick pris

Publishingpriset 2023 i kategorin "filmer som marknadsför besöksmål och evenemang" gick till den i folkmun så kallade ”tjafsfilmen” om Umeå. Filmen är en lek med begreppet ”tjafs” och visar ett antal historiska nedslag då Umeås utveckling tog steg framåt tack vare Umeåbors engagemang och vilja att göra sin röst hörd, för att göra något bättre för sig själv och andra.

Umeå kommun och reklambyrån Bloomy Ideas tar emot publishingpriset.

Utdelning av publishingpriset. Foto: Stina Stjernkvist.

Umeå är en plats som drivs framåt av dig och andra invånare genom att på olika sätt framföra åsikter, komma med idéer och tänka nytt. Det engagemanget är enormt betydelsefullt för Umeås utveckling. Att diskutera öppet, vända och vrida på argumenten är en del av stadens anda och det fortsätter vi med.

Filmen och kommunikationskampanjen där den ingick togs fram under Umeås 400-årsjubileum 2022 och använder historiska händelser och humor för att påminna om vikten av att göra sin röst hörd. Den berör några olika historiska "tjafs", från 1622 då Umeå fick sina stadsprivilegier och stadens fortsätta utveckling i då- och nutid. Den visar till exempel kampen om jämställdhet, lokala uppfinningar och det tillskott av nya kritiska tänkare som invigningen av Umeå universitet lade grunden för.

Filmen väcker stolthet och uppmanar invånare att fortsätta engagera sig, oavsett om det är i demokratiska processer, på jobbet, inom akademin eller i föreningslivet.

– Filmen fick ett stort genomslag i sociala medier och den både uppskattades och debatterades av många Umeåbor. Att filmen också får pris i ett nationellt sammanhang är såklart mycket roligt, säger Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun.

Kampanjmätningar visade ett stort genomslag och filmen sågs av en hög andel Umeåbor. Den väckte engagemang och fick till stor del ett positivt bemötande, inte minst bland yngre. Filmen gjordes av Umeå kommun tillsammans med reklambyrån Bloomy Ideas och produktionsbolaget Sand.

Se filmen:

Filmen och kampanjen är en hyllning till alla samtal, debatter och diskussioner som har bidragit till att stärka demokratin i samhället och prägla Umeå under 400 år. I dag är budskapet minst lika viktigt och uppmaningen kvarstår.

Du har stora möjligheter att engagera dig i vårt gemensamma samhälle. Som medborgare i en demokrati förväntas du också göra det. Det kan ske på många olika sätt; genom arbete eller studier, i en ideell förening, i kvarteret eller byn där du bor, kanske via politiskt engagemang, genom att rösta eller genom att helt enkelt komma med synpunkter och förslag och delta i debatten. Det gäller också när det handlar om kommunens arbete och verksamheter.

Kontakt

Anna Olofsson
marknadschef
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Sidan publicerades