Innebandymatch

Fortsatt stöd till Idrottshögskolan

Umeå universitet beviljas fortsatt finansiering från kommunen för Idrottshögskolans kompetenscentrum åren 2024–2026. Finansieringen ska som tidigare år täcka lönekostnader och idrottsmedicinskt stöd, men inkluderar nu även kostnader för vissa externa anläggningar.

– Idrottshögskolan har ett gott renommé både i Sverige och internationellt och utvärderingar visar att samtliga fem kompetenscentrum starkt bidrar till att stärka idrottsstaden Umeå. Samarbetet med Idrottsförbunden och Umeå universitet stärker Umeås idrottare, föreningsliv och näringsliv. Därför beviljas Idrottshögskolan fortsatt stöd från Umeå kommun, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå universitet är ett av fem riksidrottsuniversitet i Sverige och i dagsläget finns cirka 800 idrottsstudenter som antingen läser en idrottsrelaterad utbildning eller kombinerar en elitidrottssatsning med universitetsstudier. Till det kommer 67 idrottsforskare i Idrottshögskolans forskningsnätverk. Idrottshögskolan har också ett nära samarbete med flera av Umeås idrottsföreningar med elitidrottsverksamhet.

Umeå kommun och Umeå universitet har sedan 2009 samarbetat för att driva kompetenscentrum för olika idrotter - längdskidor, friidrott, orientering och innebandy. 2018 tillkom ett kompetenscentrum för badminton. Samarbetet innefattar idrottsforskning, idrottsutbildning och

möjliggör för elitaktiva idrottare att kombinera idrott på elitnivå och universitetsstudier, så kallade ”dubbla karriärer”.

Samarbetet inom Idrottshögskolan är reglerat via avtal för varje idrott. Avtalen är trepartssamarbeten mellan Umeå kommun, Umeå universitet och respektive specialidrottsförbund: Svenska skidförbundet (längd), Svenska friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet, Svenska innebandyförbundet och Svenska badmintonförbundet.

I avtalen förbinder sig idrottsförbunden att förlägga olika arrangemang och tävlingar i Umeå, och kommunen att medfinansiera verksamhetsledarnas tjänster, idrottsmedicinsk support samt att tillhandahålla idrottsanläggningar utan kostnad.

Under perioden 2021–2023 har stödet från Umeå kommun uppgått till 2,9–3,1 miljoner kronor per år, till löner och idrottsmedicinsk support. Kostnader kopplade till externa anläggningar som Badmintonstadion, asfaltbanan och konstsnöspår på Nydala har de senaste åren täckts tillfälligt av fritidsförvaltningen men inkluderas nu i kommunens övergripande finansiering.

Idrottshögskolans kompetenscentrum beviljas 3 532 222 kronor 2024, 3 626 489 kronor 2025 samt 3 723 583 kronor 2026.

Sidan publicerades