Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun

Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun

Kommunalråd ny ordförande i demokratiberedning

Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun, är ny ordförande i Beredningen för demokratifrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Beredningens uppgift är att hantera frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda, demokratiutveckling, att motverka utanförskap och öka människors delaktighet.

– Det är förstås väldigt roligt att tilldelas detta uppdrag, men det innebär också ett stort ansvar. I tider när demokrati och samhälle ställs inför stora utmaningar med brottslighet, våld och utanförskap är det viktigt att vi tillsammans fördjupar arbetet att hitta lösningar. Demokratifrågorna – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit allt viktigare, inte minst med tanke på utvecklingen i omvärlden, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Beredningen hanterar övergripande demokratifrågor, exempelvis frågor om relationen medborgare och förtroendevalda och om demokratiutveckling i Sverige. Som ett stöd till arbetsutskottet vid SKR följer beredningen även Europarådets arbete att på internationell nivå främja lokal och regional demokrati och därmed stärka självstyret.

Vidare följer Beredningen för demokratifrågor också utvecklingen inom mänskliga rättigheter, insatser mot våldsbejakande extremism och frågor som är knutna till civilsamhället. Beredningen verkar för SKR och den lokala och regionala nivåns medverkan i internationellt decentraliserat samarbete för demokratiutveckling inklusive att följa verksamheter vid SKR och Internationellt Centrum för lokal demokrati.

Kontakt

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Sidan publicerades