En kvinna och tre män ler och håller upp diplom och ljusstake.

Josefine Johansson, ordförande Svensk socialpolitisk förening, överlämnar hederspriset i form av diplom och ljusstake till Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå; Hans Lindberg, Umeå kommunstyrelses ordförande och Seth Åberg, utvecklingsstrateg Umebrå, Umeå kommun. Foto: Mari Huupponen.

Kommunen prisas för brottsförebyggande arbete

Varje år delar Svensk socialpolitisk förening ut ett hederspris till en person eller organisation som har gjort en lång- eller kortsiktig socialpolitisk insats. 2023 tilldelas Umeå kommun hederspriset för sitt brottsförebyggande arbete.

Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening utser i år Umeå kommun till hederspristagare med anledning av det långsiktiga brottsförebyggande arbetet som kommunen bedriver inom flera olika områden tillsammans med polisen och det civila samhället. Styrelsen vill uppmärksamma att det finns stora kommuner i Sverige utan särskilt utsatta områden och upprepade skjutningar.

– Det är otroligt hedrande att Umeå kommun får det här priset. Extra roligt är att det är det långsiktiga arbetet som belönas. Det kommer alltid att finnas problem att ta itu med, men Umeå kommun visar tillsammans med alla som vi samverkar med att förebyggande arbete är möjligt, säger Seth Åberg, utvecklingsstrateg, Umebrå, Umeå kommun.

Samverkan – en framgångsfaktor

Priset delades ut i samband med föreningens studiedag 8 maj. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och tillika ordförande i Umeås brotts- och drogförebyggande råd, Michel Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå och Seth Åberg, utvecklingsstrateg Umebrå tog emot priset. De berättade också om det förebyggande arbetet som bedrivs i Umeå. Om att en viktig framgångsfaktor ligger i en långsiktig samverkan mellan många aktörer i kommunen, med Umeå kommun och polisen som bas. Att genom tätt samarbete kunna göra rätt insatser, till rätt tid och på rätt plats. Men också om utmaningar Umeå, som en växande stad, står inför och att alltid vara framåtlutade och inte tro att arbetet är färdigt.

Tidigare hederspristagare

  • Thomas Hammarberg, för strävan att ge en röst åt människor som inte själva har möjlighet att föra sin talan
  • Hedi Fried, för arbete mot rasism och främlingsfientlighet
  • Läkare i världen, för erbjudande om läkarvård för papperslösa
  • Trygghetsboendet Östergård 2, för dokumentation av arbete under pandemins första månader
  • Ida Östensson, Make Equal, för sitt outtröttliga arbete för jämställdhet

Kontakt

Vill du veta mer om Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande arbete är du välkommen att kontakta Umebrås verksamhet via mejl: umebra@umea.se

Sidan publicerades