Globala miljömål, illustration

Projekt och insatser som får stöd genom Miljöskjutsen ska bland annat bidra till ett eller flera av de 17 globala målen, de 16 nationella miljömålen och Umeås lokala miljömål.

Sex föreningar får Miljöskjutsen

Umeå kommun delar för sjunde året ut Miljöskjutsen, ett bidrag till ideella föreningar för projekt och insatser för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Sex föreningar får varsin miljöskjuts 2023.

– Föreningslivet spelar en viktig roll i den samhällsomställning vi behöver genomföra för att möta klimatförändringarna. Miljöskjutsen är kommunstyrelsens sätt att uppmuntra föreningar att bedriva aktiviteter som främjar hållbarhet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Ideella föreningar i Umeå har sedan 2017 kunnat söka stödet Miljöskjutsen, som för 2023 maximalt uppgår till 20 023 kronor per förening. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Hållbart Umeå och administreras genom Föreningsbyrån. Bredden på miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningarna får stöd för att genomföra är stor, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

För att tilldelas en miljöskjuts måste projekt- eller arrangemangsidéerna knyta an till ett eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen, eller de 16 nationella miljömålen. Projekt- eller arrangemangsidéerna behöver helt eller delvis genomföras i Umeå kommun.

Föreningar som får Miljöskjutsen 2023:

 • Ersboda SK – tillsammans för Ersboda
  Skjutsen kommer att användas för att etablera en fritidsbank på kansliet, Ersboda SK, för att låna ut sportartiklar.
 • Kultur och människa – kultur- och hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang
  Skjutsen kommer att användas till att förbättra och fördjupa mötesplatsen och festivalen ”Kullar och klang” där hållbarhetsfrågor står i fokus. Festivalen vill stå för en hållbarhet och mångfald i både det ekologiska avtrycket och i det konstnärliga.
 • Folkets bio – Umeå filmfestival mot mer hållbara evenemang
  Skjutsen kommer att användas till arbetet med att minska på resursanvändandet och utveckla en mer hållbar grafisk identitet och filmfestival.
 • KFUM – miljövänliga transporter till lägergårdarna
  Skjutsen kommer att användas till att investera i kärror/transportvagnar för att minska behovet av bil för transporter till och från lägergårdarna på Nydala och Norrbyskär.
 • Björksoppen svampförening Västerbotten – Mykologiveckan 2023 i Västerbotten
  Skjutsen kommer att användas för att ge fler möjligheten att delta i Mykologiveckan och för att tillgängliggöra all insamlad data för allmänheten, forskare och svampintresserade personer i Umeå och Västerbotten.
 • Holmön utvecklingsforum – klimatneutrala transporter på Holmön
  Skjutsen kommer att användas för att utveckla delningsekonomin och investera i två cykelvagnar som komplement till befintliga elcyklar. Det ska underlätta för öborna att transportera packning och barn utan biltransporter. Cykelvagnarna kommer också att finnas tillgängliga för besökare.

Mer information

Läs mer om miljöskjutsen: umea.se/miljoskjuts

Sidan publicerades