Samling i Gimonäs Cykelklubb.

Det är många organisationer och föreningar som arbetar för vårt hållbara samhälle.

Miljöskjutsen – ett stöd för en mer hållbar framtid

2022 års miljöskjutsar delas ut till fem ideella föreningar som alla på olika sätt vill genomföra insatser som som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Bredden på miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningarna får stöd för att genomföra är stor, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

 • Naturskyddsföreningen i Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt med att främja biologisk mångfald och samverkan där vi bor, och bidrar till dialog och lärande om odling och invasiva arter.
 • Kultur och Människa får en miljöskjuts för sitt projekt om det postfossila biosfärsområdet med biologisk mångfald, och bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar och biosfärområdet.
 • Konstfrämjandet Västerbotten tilldelas en miljöskjuts för projektet ”Älven”. Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor som miljö och hållbarhet, och är kunskapshöjande och medvetandegörande när det gäller natur och kulturvärden som finns i Umeå.
 • Ersboda SK får en miljöskjuts för ”Ortens grönsaker”, ett projekt som bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
 • KFUM Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt ”Energiomställning Klutrike matsalen 2022”. Projektet bidrar till att minska energianvändning och miljöpåverkan.

Stöd delas ut för sjätte året

Det är femte året i rad som miljöskjutsar delas ut i Umeå kommun. Under våren 2022 har sex ansökningar kommit in till Föreningsbyrån och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela ovan nämnda fem föreningar stödet om 20 022 kronor.

Bakgrund

Ideella föreningar kan sedan 2017 söka stöd för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt. De här projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna startade som ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

Stödet ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån.

Under 2021 delades sex miljöskjutsar ut och de gick till

 • Ersboda folkets hus-förening för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat.
 • Kultur och Människa för ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen.
 • Sävar IK för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.
 • KFUM Umeå för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor.
 • Vän i Umeå för projektetHållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar.
 • Studiefrämjandet Västerbotten för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”.

Vem kan få bidrag?

Stödet ges till projekt som

Läs om tidigare miljöskjutsar och inspirerande exempel:

Den stora cykelfesten 2019 , 331.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intervju om miljöskjutsen "Save the Baltic" 2018 , 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöskjutsarna 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer att tänka på:

Ansvarig för projektet behöver vara 18 år eller äldre. Projekt ska vara alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet. Projekten redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävs. Stödet söks via blankett för projektbidrag där ”Miljöskjuts” som inriktning väljs.

Sidan publicerades www.umea.se/miljoskjuts