Samling i Gimonäs Cykelklubb.

Det är många organisationer och föreningar som arbetar för vårt hållbara samhälle.

Miljöskjutsen – ett stöd för en mer hållbar framtid

2021 års miljöskjutsar delas ut till sex ideella föreningar som alla på olika sätt vill genomföra insatser som stärker arbetet med ett klimatneutralt Umeå. Bredden på miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningarna får stöd för att genomföra är stor, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

  • Ersboda folkets hus-förening får en miljöskjuts för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat. De planerar bland annat att köpa in pallkragar och arrangera odlingsdagar. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
  • Kultur och Människa får en miljöskjuts för att arrangera ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen. Projektet bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar.
  • Sävar IK får en miljöskjuts för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.Projektet bidrar till att sprida kunskap om hållbar konsumtion, hållbart resande och uppmuntra till rätt avfallssortering.
  • KFUM Umeå fåren miljöskjuts för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor. Projektet bidrar till mindre utsläpp och buller vid seglingsaktiviteter.
  • Vän i Umeå får en miljöskjuts för projektetHållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar. Projektet bidrar till inkludering och hållbart resande.
  • Studiefrämjandet Västerbotten får en miljöskjuts för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”. Det handlar om inköp av pallkragar, material för odling och att arrangera en odlingsdag. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Stöd delas ut för femte året

Det är femte året i rad som miljöskjutsar delas ut i Umeå kommun. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Under våren 2021 har tio ansökningar kommit in till Föreningsbyrån och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela ovan nämnda sex föreningar stödet om 20 021 kronor.

Initiativ inom ramen för Green Umeå

Ideella föreningar kan sedan 2017 söka stöd för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt. De här projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna startade som ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå är fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Stödet ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån.

Under 2020 delades fyra miljöskjutsar ut och de gick till Umeå Kanotklubb för Digital incheckning att låna kajak av UKK, Earth Organisation for Sustainability för Umeå Agritopia 2030, Röbäcks IF för minskad spridning av mikroplaster och Stöcke IF för en informationskampanj om laddstolpar.

Vem kan få bidrag?

Stödet ges till projekt som

Läs om tidigare miljöskjutsar och inspirerande exempel:

Den stora cykelfesten 2019 , 331.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intervju om miljöskjutsen "Save the Baltic" 2018 , 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöskjutsarna 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer att tänka på:

Ansvarig för projektet behöver vara 18 år eller äldre. Projekt ska vara alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet. Projekten redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävs. Stödet söks via blankett för projektbidrag där ”Miljöskjuts” som inriktning väljs.

Sidan publicerades www.umea.se/miljoskjuts