Militär svävare på vatten med grön rök framför

En svävare från Marinen besökte Umeå och lade till vid Konstnärligt campus torsdag 7 mars. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Stort intresse för Marinens svävare

Marinen drog ögonen till sig under torsdagen när de kom på besök till centrala Umeå med en av sina stora svävare. Besöket var en del av en övning som genomfördes tillsammans med SkyddC. Marinen passade också på att träffa landshövdingen i Västerbotten och ledningen för Umeå kommun.

– Det finns ett stort behov av att öka den fredsbevarande förmågan i Sverige så att vi även i framtiden kan leva i ett öppet samhälle. Marinens besök visar att försvaret har uppmärksammat att det finns ett behov av fredsbevarande resurser, men också att det finns förmåga att förstärka dem efter hela kusten och i öst-västlig riktning under årets alla årstider, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marinens besök visar att försvaret har uppmärksammat att det finns ett behov av fredsbevarande resurser, men också att det finns förmåga att förstärka dem efter hela kusten och i öst-västlig riktning under årets alla årstider.

Hans Lindberg (S)

Utöver övningar vid havsbandet har Marinen även rekognoserat och träffat tjänstepersoner och kommunalråd från Umeå kommun för att få ökad kunskap om specifika förhållanden som kan påverka Marinens verksamhet i området.

Umeå kommun har bland annat lyft betydelsen av täta kontakter med Vasa, den nya färjan Aurora Botnia och det fördjupade samarbete som städerna har inom en mängd områden. Den finländska regeringen har dessutom beslutat undersöka möjligheterna till en fast förbindelse över Kvarken.

Umeå kommun har också passat på att berätta om det världsunika CBRNE-klustret som omfattar SkyddC, FOI, CBRNE-centret vid Umeå universitet. Men också att Umeå är en stad med kontinuerlig tillväxt, god kompetensförsörjning, ett brett näringsliv, ett universitetssjukhus som i dag försörjer halva Sverige, till ytan, med specialistsjukvård.

– Umeå är norra Sveriges tillväxtmotor och ett centrum för forskning och utbildning. Vi har också ett geografiskt helt unikt läge med en logistiknod som går i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Det är positivt att Marinen får med sig kunskap om att Umeå inte bara kan bidra till att stärka ett svenskt och nordiskt totalförsvar utan också kan leverera högkvalitativ kompetens och tjänster till försvarsalliansen Nato som Sverige nu går in i, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun.

Under Marinens besök kom ett hundratal besökare till kajen intill Konstnärligt campus för att titta på svävaren och prata med besättningen ombord.

Se film och bildspel från besöket:

Svävaren anländer till Konstnärligt campus.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Sidan publicerades