Umeå är en del av biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka

Tyck till om biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka

Du som bor i eller besöker Umeå har med stor sannolikhet varit i biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Nu har du möjlighet att svara på en enkät och berätta på vilket sätt just du drar nytta av naturen i området.

Strandpromenaden längs Umeälven

Visste du att Umeå kommun är en av åtta kommuner i Västerbotten och Norrbotten som är en del av biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka? Just nu pågår en undersökning för att ta reda på hur vi gynnas av naturen i området. Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har tagit fram en enkät för att samla in underlag från dig som boende och besökare. Syftet är att kunna bevara, utveckla och stödja biosfärområdet och ditt deltagande blir en viktig komponent i att driva arbetet framåt.

Enkäten tar ca 15–30 minuter att besvara, och kan genomföras på svenska eller engelska. Dina svar är konfidentiella och kommer att hållas anonyma.

Tack för ditt bidrag!

Kontakt

Doris Grellmann
naturvårdare
090-16 16 69
doris.grellmann@umea.se

Sidan publicerades