Kvinna i labbrock tittar i mikroskop.

Umeå Biotech Incubator hjälper företag att lyckas

Umeå Biotech Incubator, logotyp

Life science-industrin går som tåget i Umeå. Sysselsättningen har ökat med mer än 17 procent per år och bolagen har attraherat hela 230 miljoner kronor i ägarkapital under det senaste året. Bakom framgången ligger bland annat Umeå Biotech Incubator (UBI), som har prisats som Europas mest innovativa inkubator inom life science.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Umeå Biotech Incubator hjälper life science-företag från tidigt case till flygfärdigt bolag. Bland annat får företagen hjälp med finansiering, lokaler och rådgivning av erfarna affärscoacher. UBI har även skapat tillväxtlokaler på Tvistevägen 48, där startupbolag kan hyra ett eller flera kontorsrum och labb, vilket är ett steg på vägen för att skapa förutsättningar för bolag att kunna växa i Umeå. Och utvecklingen har varit positiv.

– Vi kör så det ryker. Nu är vi bäst i Europa – vi ska bli bäst i världen, säger Jennie Ekbeck, vd för Umeå Biotech Incubator.

– För två år sedan sattes målet att life science-industrin i Umeå skulle omsätta mer än 1 miljard kronor och antalet anställda skulle ha ökat med 600 personer 2030. I den här takten kommer vi att överträffa det med råge.

I princip alla case och bolag som kommer till UBI är sprungna ur akademin, framför allt från Umeå universitet.

– Genom att peppa forskare att kommersialisera sina resultat kan vi hjälpa människor över hela världen att få ett bättre liv och en bättre hälsa. Det är otroligt tillfredsställande när vi lyckas, säger Jennie Ekbeck.

Hon menar att innovationer inom bland annat diagnostik kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vården så att vi kan sätta tidigare diagnoser, få mindre invasiva behandlingsalternativ och kortare vård- och rehabiliteringstider.

– Det är enormt viktiga forskningsområden. Vi jobbar till exempel med QureTech Bio, som arbetar för att motverka antibiotikaresistens – det är en avgörande fråga för hela mänskligheten.

Flera av bolagen kopplade till Umeå Biotech Incubator har lyckats väl när de har tagit in ägarkapital eller börsnoterats, som Lipigon och Lipum.

– Våra inkubatorbolag och alumner tog in 301 miljoner kronor i ägarkapital och bidrag år 2021. Det är en ökning med 243 miljoner jämfört med året innan. Vi jobbar hårt med att hjälpa bolagen att attrahera ägarkapital, så det är tydligt att vår inkubatorprocess fungerar.

– Av de bolag som tagit in pengar har dessutom 50 procent en kvinnlig vd och det är extra glädjande.

– Jag tror att en av anledningarna till att vi har prisats är att vi jobbar med ett pay it forward-tänk. Genom att hjälpa varandra i stället för att konkurrera så når vi längre. Det gäller att se de nationella, regionala och lokala perspektiven och hur vi kan samverka. Umeå Biotech Incubator är rankad som en av Europas bästa inkubatorer för life science och klassas som Excellent av Vinnova, säger Jennie Ekbeck.

Umeå Biotech Incubator, personal

Personal på Umeå Biotech Incubator; Jennie Ekbeck, vd, längst ner till vänster.

Mer information

Läs mer om Umeå Biotech Incubator: www.ubi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UBI har prisats i flera tävlingar, bland annat 2019 som Sveriges bästa acceleratorprogram eller Inkubatorprogram i Nordic Startup Awards och som Europas mest innovativa inkubator för bioteknik 2021.

Jennie Ekbeck har varit vd på Umeå Biotech Incubator sedan 2012. Hon utsågs 2015 till Årets Innovationsängel av Veckans affärer och Vinnova. Hon har även nominerats till Ecosystem Hero of the Year på Nordic Startup Awards 2020 och till Årets vd 2021 i kategorin små företag i Sverige.

Till life science-branschen räknas företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och läkemedelstillverkning, även specialiserade underleverantörer och konsulter.

Sidan publicerades