Skoterspår på is

Varning: Var försiktig på isen runt Norrbyskär

Det pågår ett större saneringsprojekt på Norrbyskär och det finns en öppen isränna att se upp för, till exempel för skoteråkare. Rännan är mellan Hörnefors och Norrbyskär, och till Holmsund. Var försiktig och undvik att ge dig ut på svaga ispartier!

Isrännor har brutits upp mellan Norrbyskär och Holmsund och mellan Norrbyskär och Hörnefors, det påverkar isens stabilitet och säkerhet. Vindar kan dessutom förändra isrännans läge, speciellt mellan Norrbyskär och Holmsund, där den kan närma sig land vid Sörmjöle.

Inför påskhelgen varnas därför alla besökare i området kring Norrbyskär:

  • Var försiktig och undvik att ge dig ut på svaga ispartier.
  • Följ uppdateringar om isläget och prioritera alltid säkerhet.
  • Var extra uppmärksam på varningar och rekommendationer för din säkerhet.

Pråmtransporter av krossmaterial pågår mellan Hörnefors och Norrbyskär måndagar till fredagar och vissa lördagar hela våren, om inte väder och is ställer till det.

Sidan publicerades