Nyheter om saneringsarbetet

På den här sidan publiceras löpande information om saneringen av det förorenade området på Norrbyskär. Anmäl din mejladress så får du veta när sidan uppdateras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka mejl till dig om saneringsarbetet. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, 901 84 Umeå.

Hantera prenumeration

Saneringsarbeten på Norrbyskär mars - april 2024

Saneringen på Norrbyskär stöter på utmaningar till följd av de rådande isförhållandena. Den nya säkerhetsbåten och isbrytaren, Skärnäs, är på väg från Gävle och förväntas anlända i mars för att bistå i arbetet. Denna insats är nödvändig efter att den tidigare isbrytaren, Pampus, kört på grund och nu ska skrotas, trots att den lyckades undkomma med oförstört skrov.

I dagsläget råder det en tveksamhet kring möjligheten att föra in ytterligare pråmar till Hörnefors på grund av det svåra isläget. Skärnäs uppgift blir att bryta is runt Norrbyskär för att möjliggöra fortsatt transport till Holmsund, en operation som bedöms vara mer kostnadseffektiv än att försöka bryta en ränna direkt till Holmsund.

Utöver transportutmaningarna har saneringsarbetet på sågverksområdet stött på ett bakslag, då schaktbottenprovet inte godkändes, vilket innebär att mer sanering krävs. Detta fördröjer planerna på att flytta Sågverkshuset från sin nuvarande grund, med mål att skjuta på projektet till vecka 13.

Flygfoto på del av Norrbyskär men framförallt havet. Det är i och en pråm åker i en ränna i isen.

Pråmtransport öster om Norrbyskär.

Saneringsarbeten på Norrbyskär januari – februari 2024

Efter mycket om och men har pråmtransporterna av saneringsmassor till Holmsund kommit igång. Vi har inte haft Kung Bore med oss då vinter och isläggning kom rekordtidigt. NCC kommer att köra med en större bogserbåt/isbrytare efter nyår, så att pråmtransporterna kan fortsätta utan stopp.

Arbetsplatsen ”står still” v52. Vi kör igång igen 2024-01-02.

På Sågverksområdet är saneringsschakten klar mellan museet och Lilla Norrbyskär. NCC har just börjat med saneringsschakter öster om museet. Efter att Sågverksområdet är klart saneras på Galvaniseringen och Pråmvarvet. All sanering planeras att göras klar under januari och februari, om inget oväntat inträffar.

På Långgrundet håller NCC på med utläggning av sten på erosionsskyddet. Därefter erosionsskyddas sträckan från ”byvägen” och 200 söder ut mot Långgrundet, där befintlig stenkistor ska vara kvar och schakt /fyll sker innanför bef stenkistor.

På Stuguskär sker lastning av pråmen. Nu under vintertid tar allt lite längre tid. NCC räknar med att kunna köra pråmtransporter från Norrbyskär 3 gånger i veckan. OBS! Inga privatpersoner kommer att tillåtas åka med till och från Norrbyskär.

Rivning av stenkistor på Långgrundet, Norrbyskär.

Rivning av stenkistor på Långgrundet, Norrbyskär.

Bygge av erosionsskydd på Långgrundet, Norrbyskär.

Bygge av erosionsskydd på Långgrundet, Norrbyskär.

Sanering på Sågverksområdet på Norrbyskär.

Sanering på Sågverksområdet på Norrbyskär.

Saneringsarbeten på Norrbyskär november – december 2023

Saneringsarbeten på Norrbyskär intensifieras under november och december 2023. Saneringen har inletts på Sågverksområdet, där betongfundament upptäcktes under schaktning. Tyréns övervakar kontinuerligt processen med schaktbottenprov. Området förblir öppet tills analyser bekräftar att marken är fri från föroreningar. Hittills är omkring 20 000 kubikmeter förorenade massor från Sågverksområdet, Galvaniseringen och Pråmvarvet planerade att transporteras till Holmsund.

Pråmtransporter med förorenad jord till Holmsund beräknas starta vecka 48, efter viss försening på grund av byggande och förberedelser av pråmkajer. Processen att lasta, transportera och lossa jord tar ungefär ett dygn per tur, med en uppskattad totaltid på två månader. Tidsplanen kan dock påverkas av väderförhållanden, såsom isbildning och starka vindar.

Vidare har gamla stenkistor på Långgrundet rivits för att ge plats åt nytt erosionsskydd. Noterbart är att under denna period kommer inga privatpersoner att tillåtas att delta i personbåttransporter till och från Norrbyskär.

Norrbyskärsanering hösten 2023
Sanering av Sågverksamrådet på Norrbyskär.

Sanering av Sågverksamrådet på Norrbyskär.

Saneringsarbeten på Norrbyskär i oktober – november 2023

Diverse förberedelser har slutförts, inklusive upprättandet av en bodetablering vid museet med omklädningsrum, matrum och kontor. Siltgardiner har installerats runt Långgrundet och Sågverksområdet, medan avverkningen av områden som Sågverksområdet, Galvaniseringen och Pråmvarvet är klar. Byggnader på Lilla Norrbyskär har flyttats, och en upplagsyta har iordningställts på Stuguskär.

Saneringsarbetet har startat under sågverkshuset och Ordenshuset för att möjliggöra återställning senare i höst. Övriga byggnader är tillfälligt placerade på fotbollsplanen och kommer att flyttas tillbaka våren/sommaren 2024.

Pråmkajen på Stuguskär är något försenad men förväntas vara klar under vecka 44. Pråmkajen i Holmsund, dit de förorenade massorna ska transporteras, beräknas färdigställas i början av november.

Saneringsområdena är inhägnade och övervakas av miljökontrollanter från Tyréns. Pråmtransporterna beräknas börja vecka 45–46 och kommer pågå i cirka 2 månader, cirka 20 000 kubikmeter förorenade massor till Dåva Dacs område i Holmsund ska transportera. Stubbfräsning pågår i ungefär två veckor till.

För att följa arbetets framsteg och säkerställa miljösäkerheten är miljökontrollanter närvarande under hela processen. Saneringen börjar på Sågverksområdet, följd av Galvaniseringen och slutligen Pråmvarvet. Observera att det kan finnas ändringar i planen.

Den tillfälliga bryggan på Långgrundet stängs under vecka 44, och personalbåttransporter till och från Norrbyskär är nu operativa från Norrbyn. Obs! inga privatpersoner kommer kunna åka med våra pesonaltransporter.

Klicka på bilden för att zooma in.

Vecka 36–38 2023 – Saneringsarbeten startar på nytt på Norrbyskär

Vecka 36

NCC kommer att etablera (pråma ut) bodetablering, grävmaskiner, hjullastare, mobilkran, skotare, vattenreningsutrustning och dylikt.

 • Bodetablering vid museet görs i ordning.
 • Rivningar av staket, stängsel vid lilla Norrbyskär.
 • Uppsättning av stängsel vid museet.
 • Husflytt lilla Norrbyskär påbörjas.
 • Skogssällskapet avverkar vid museet/sågverksområdet, galvaniseringen, pråmvarvet samt för transportväg mellan moräntäkt och pråmvarvet. Virke/ris körs bort. (Vet inte exakt vad/hur/när för dessa arbeten, då detta sköts av Umeå kommun).

Vecka 37

Observera att eventuella båtar som ligger vid norra Långgrundet och på östra sidan av Stuguskär kommer att bli instängda då siltgardinen monteras. Dessa måste flyttas innan vecka 37. (Tillfälliga båtbryggan på södra Långgrundet kommer att vara i bruk fram till 1 oktober 2023.)

 • Maskinarbetena påbörjas för erosionsskydd på norra Långgrundet.
 • Div förarbeten (transportvägar på sågverksområdet med mera).
 • Uppställning för vattenrening.
 • Mer kompletterande markundersökningar/provgropar/förklassning utförs på sågverksområdet
 • Siltgardin flyttas/monteras på norra delen av Långgrundet.

Vecka 38 och framåt i höst

 • Erosionsskydd på Långgrundet kommer att pågå hela hösten.
 • Siltgardinmontage på sågverksområdet och Pråmvarvet.
 • Saneringsarbetena kommer att börja när vattenrening, förklassning, siltgardin od är klart. Vi planerar att börja vid Sågverksområdet. Därefter Galvanisering och pråmvarvet.
 • Pråmtransporterna av saneringsmassor till Holmsund är beräknat att börja i mitten av oktober.
 • Byggande av transportväg till Pråmvarvet.
 • Övertäckning Långgrundet.
 • Sprängning vid pråmkajen på Norrbyskär, för att få tillräckligt vattendjup för pråmen som ska transportera massor till Holmsund.
Översiktsritning av arbetsområdet på Norrbyskär.

Översiktsritning av arbetsområdet på Norrbyskär.

Vecka 5 2023 och framåt

Pågående och kommande arbeten:

 • Långgrundet: Rivning virke från stenkistor, fyllning erosionsskydd.
 • Moräntäkt: Moränschakt och som körs till Långgrundet som täckningsmaterial.
 • Materialtransport från Stuguskär till Långgrundet.

Materialtransport med pråm är pausat. Eventuellt kommer pråmtransporter igång igen i mars.

Maskinarbetena på Norrbyskär pågår måndagar till torsdagar. Nu när våren närmar sig kanske Norrbyskär lockar för ett besök på helgerna. Tänk då på att det pågår arbeten vid Stuguskär, moräntäkten och på Långgrundet (se Översiktsritning arbetsområden). Dessa områden ska inte beträdas.

Vi har ingen möjlighet att erbjuda skjuts med våra personaltransporter, då morgon- och eftermiddagsturerna är ”fulla”.

Observera att det är uppbruten isränna mellan Norrbyn och Norrbyskär samt mellan Norrbyskär och fabriksviken Hörnefors. Vid Långgrundet är isen uppbruten närmast land.

Se ritning nedan.

Isränna Långgrundet

Den röda markeringen visar öppen isränna mellan fabriken i Hörnefors och Norrbyskär samt mellan Norrbyn och Norrbyskär. Vid Långgrundet är isen uppbruten närmast land.

Moränavtäckning Norrbyskär (flygbild)

Moräntäkt: Avtäckning samt byggande av vallar på Norrbyskär. Bild: NCC

Rivning stenkistor och terrassering på Långgrundet, Norrbyskär.

Rivning stenkistor och terrassering på Långgrundet, Norrbyskär. Bild: NCC

Pågående och kommande arbeten under veckorna 51, 52 och 1

 • Intransport krossmaterial med pråm till Stuguskär.
 • Långgrundet: Rivning virke från stenkistor, terrassering, fyllning erosionsskydd.
 • Moräntäkt: Byggande av vallar för att stänga ut havet. Därefter börjar moränschakt, som ska körs till Långgrundet.

Maskinarbetena på Norrbyskär pågår måndagar till torsdagar.

Pråmtransporter och isbrytning

Pråmtransporter av krossmaterial mellan Hörnefors - Norrbyskär måndagar till fredagar, och vissa lördagar. Om inte väder och is ställer till, kommer det pågå pråmtransporter hela våren. Rapport om aktuell isbrytning går att läsa om på Sveriges Radio P4 Trafikredaktionen för Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på skridskonätet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellan jul och nyår, vecka 52, är det inga maskinarbeten på Norrbyskär. Pråmtransporter körs i mellandagarna.

Efter nyår, vecka 1, är det full verksamhet igen.

Bygge av väg på Norrbyskär.

Vecka 47 – Fortsatt bygge av transportväg

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Avtäckning moräntäkt
Sanering på Norrbyskär vecka 46

Vecka 46 – Transportväg Långgrundet och moräntäkt under konstruktion

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Avtäckning moräntäkt
 • Utläggning slitgardiner Långgrundet och Moräntäkt (arbetet blev framflyttat 1 vecka)
 • Schakt i vatten vid pråmkajen, för att få bättre djup (inkl utläggning av siltgardin och provtagning grumling)
sanering på Norrbyskär

Vecka 45 2022 –Denna veckans arbeten

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet och Moräntäkt
 • Utläggning slitgardiner Långgrundet och Moräntäkt
Pråm med krossmaterial.

Pråm med inkommande krossmaterial.

Vecka 44 2022 – Krossmaterial med pråm till skäret

Denna veckans arbeten:

 • Intransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportväg Långgrundet
 • Kompletterande provtagning (förklassning) föroreningar vid Pråmvarvet
 • Avverkning, röjning samt skotning virke Moräntäkt och Galvanisering
NCC saneringsarbete på Norrbyskär 2022

Det skuggade området är var NCC kommer att utföra saneringsarbeten.

Vecka 43 2022 – NCC på plats på Norrbyskär

NCC som leder saneringsarbetet på Norrbyskär är på plats och kommer under vecka 43 och 44 göra följande:

 • Arbeten för upplagsyta på Stuguskär (stubbfräsning, terrassering och transportvägar)
 • lntransport krossmaterial med pråm
 • Byggande av transportvägar Stuguskär-Museet
 • Kompletterande provtagning (förklassning) föroreningar vid Stuguskär,
 • Sågverksområdet (vid museet), Galvaniseringen och Pråmvarvet.

22-09-21 – Avverkningen på Långgrundet snart klar

Skogsmaskin flisar träd på Långgrundet, Norrbyskär. Själva avverkningen görs för hand med motorsåg.

Skogsmaskin som avverkar träd på Långgrundet, Norrbyskär.

Avverkningen på Långgrundets brädgård och på Stuguskär går framåt. Flisningen kommer att fortsätta under vecka 38 och vecka 39.

2022-09-13 – Trädfällning på Långgrundet har startat

Nu börjar trädfällningen på Norrbyskär och beräknas pågå i upp till tio dagar. Då det funnits lite oklarheter gällande vad som gäller angående vistelse på Långgrundet under avverkningen kommer här en förtydligande. Det finns inga hinder för att angöra Långgrundet med båt under tiden under förutsättning att du är uppmärksam var trädfällnining och flishuggningen pågår för att minimera risken för skador.

2022-09-07 – Informationsträff på restaurang Översten

Onsdag 7 september, klockan 19.00, är alla som är berörda av saneringen på Norrbyskär så som fastighetsägare, organisationer, föreningar, företag med flera välkommen på informationsträff på restaurang Översten på stadshusområdet.

Informationen kommer att ges av Jonas Fagerman, miljöingenjör och Isabelle Lindfors, miljöinspektör, Umeå kommun samt entreprenören NCC som kommer att genomföra saneringen.

Ingen föranmälan krävs. Det bjuds på fika. Välkommen!

Sidan publicerades www.umea.se/saneringnyheter