Mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola

I Umeå finns rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever till förskola och skola i kommunen.

Med nyanlända barn menas barn som är födda utomlands och inte tidigare gått i svensk förskola och barn födda i Sverige med vårdnadshavare födda utomlands som inte tidigare varit i kontakt med svensk förskola. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. (Skolverket)

I Umeå kommun gäller även rutinen för nyanlända elever, elever som börjar i förskoleklass utifrån att hen är född utomlands och inte tidigare gått i svensk skola.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och elever ska för förskola (1–5 år) och grundskola (6–15 år) vända sig till Mottagningsenheten, vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

För elever som är 16–20 år vänder man sig till Språkintroduktion som är ett program på gymnasiet där man studerar för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9.

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till årskurs 9 för elever som är folkbokförda i Sverige.

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.

Familjer kan anmäla barnen till skolan utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer) om familjen är folkbokförd i Umeå kommun.

Kontakt

Mottagningsenheten
kcfmottagning@umea.se

Mottagning
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Sidan publicerades