Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Oavsett skolform, eller vilken skolenhet eleven tillhör, ska en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet tillhandahållas.

Studie- och yrkesvägledning ska utgå från elevernas behov. Eleverna i grundskolan behöver bland annat stöd i att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, medan äldre elever behöver stöd i att hantera övergångar mellan olika utbildningar, samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. En väl fungerande vägledning kan innebära

  • färre studieavbrott
  • att fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg
  • och på sikt en bättre arbetskraftsförsörjning.

Syftet med vägledningen är att ge dig stöd för att fatta ett bättre beslut om dina studier. Det ger dig ökad självinsikt och ökade kunskaper om dina alternativ och vad de kan innebära för dig.

Vägledningsprocessen i tre steg

  1. Vad vill jag?
  2. Vad finns det för alternativ?
  3. Hur kommer jag dit?

När du har fått klart för dig vilka möjligheter som finns, kan du fatta väl underbyggda val.

Sidan publicerades www.umea.se/syv