Nyhetsarkiv

  • Fler elevplatser i resursskola i större lokaler

    Björkenskolan flyttar till större lokaler på Sandbacka och får fler elevplatser till undervisning för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt s...