Nyhetsarkiv

  • Kultur på schemat under hela grundskolan

    Från och med 2025 kan Umeås kommunala grundskoleelever vänta sig återkommande kulturaktiviteter inom dans, teater och musik under skoltid. Detta efter att kommu...
  • Skolhund hjälper elever att komma tillbaka

    För att stödja elever som av olika skäl har hög frånvaro eller svårt i skolan har skolhund testats på både Obbola skola och Linblommans skola. Den effekt och de...
  • Hunden Joni praktiserar i en liten klass

    Redan innan pension hade Ann Brynteson tankar på att använda hund för att stödja elever med Npf och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat som lära...