Skolhund

Skolhund hjälper elever att komma tillbaka

För att stödja elever som av olika skäl har hög frånvaro eller svårt i skolan har skolhund testats på både Obbola skola och Linblommans skola. Den effekt och de framsteg som hundarna Loke och Joni bidragit till för enskilda elever beskrivs av lärarna som omvälvande.

Julia Forsgren, Loke och Sandra Markström.

Julia Forsgren, Loke och Sandra Markström.

Specialläraren Sandra Markström arbetar i flexteamet på Obbola skola och ger stöd för alla elever som behöver hjälp i eller utanför klassrummet. De har tillgång till egna lokaler med egen ingång där de kan stötta elever som hamnar i svårigheter gällande något skolämne eller kopplat till lärmiljön. Det upplevs som ett vinnande koncept både för att kunna arbeta med skolhund och för elever som behöver en lugn och anpassad skolmiljö i ett mindre sammanhang.

– I vårt arbete ser vi att det under senare år har skett en ökning av skolfrånvaro hos elever samt en ökad oro och ångest kring att gå till skolan. I detta arbete har Loke haft en stor inverkan på elevernas välmående och arbetet med skolhund har bidragit till stora framsteg gällande välmående och en ökad skolnärvaro, säger Sandra Markström

– Skolhunden bidrar både till glädje och lugn för elever. Det är lätt att slappna av, komma ner i varv och hunden blir en genväg till en kravlös relation med fokus på trygghet och välmående, berättar Julia Forsgren.

Loke spelar bingo.

Hunden - en i teamet

Hunden Loke med sin ägare Julia Forsgren har arbetat tillsammans med Sandra Markström. Julia är också lärare men tjänstledig från sitt ordinarie jobb. Utifrån ett planerat koncept kompletterar de varandra för att stödja enskilda elever. Sandra har kunskap och relationen med eleven och Julia styr Loke så att han är delaktig i arbetet. Skolhunden används bland annat för att träna språkutveckling, läs- och skrivövningar, matematik, socialt samspel och öka fysisk aktivitet.

– Skolhunden kan bidra på så många sätt för att bryta den traditionella skolsituationen. En elev som inte vill eller vågar läsa upplever det kravlöst och enkelt att läsa för hunden. Övningar med spel, att träna tricks eller bara få sitta och klappa hunden blir lustfyllt samtidigt som vi tränar empati och socialt samspel, säger Sandra Markström.

Skolhund är ingen punktinsats utan en del av redan befintliga mål och handlingsplaner där insatser sker för att anpassa lärmiljön, arbeta trygghetsskapande och erbjuda ett kontinuerligt stöd med kända personer. Inför arbete med skolhund görs risk- och konsekvensanalys kopplat till hundrädsla, allergier, lokalernas förutsättningar och godkännande av elev och vårdnadshavare att testa insatsen.

Ringar på vattnet med hund i skolan

– Även om Loke arbetat med enskilda elever under sin praktik så har hans närvaro även berört andra elever som träffat honom i och utanför skolan. Man blir rörd av att se hur eleverna visar empati och hänsyn när de möter honom, säger Julia Forsgren.

Julias faster arbetar med hund på Barn- och ungdomspsykiatrin i Skellefteå och genom det väcktes intresset att vidareutbilda sig på Terapihundskolan i Umeå. Loke är en trygg hund som älskar alla och av allergivänliga rasen Shih-poo. Efter lämplighetstest, genomförd praktik och idag examinerad skolhund kan Loke arbeta halvtid som stöd i skolan, terapihund eller kamratstödjare till flera elever.

– När jobbväskan rullas fram så vet han att jobb väntar och visar oerhörd glädje och drar i kopplet på vägen till jobb. Men hunden behöver få vara hund och inte tappa lusten. Efter ett arbetspass är han trött och behöver få vila och gå kravlösa promenader, säger Julia.

Umeå kommun undersöker möjligheterna till fortsatt arbete med skolhundar inom grundskolan.

Mer information

Läs mer: Hunden Joni praktiserar i en liten klass

Följ Loke på instagram: loketheshihpoo

Kontakt

Sofia Andersson
utvecklingsledare och närvaroteamet
090-16 12 87
sofia.andersson@umea.se

Sidan publicerades