Nyhetsarkiv

  • Sanering av förorenad mark ska öka

    Miljö-och hälsoskyddsnämnden har antagit en ny handlingsplan för Umeå kommuns arbete med förorenade områden. – Vi ska öka takten i arbetet med att sanera för a...
  • Kommunen vill jämställa stöd till lantbrukare

    Förändringar i områdesindelningen för det nationella stödet och kompensationsstödet för norra Sverige ger ojämn fördelning av stöd till lantbrukare i Umeå kommu...
  • Vad gör kommunen för att spara energi?

    I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör kommunen också och det har vi jobbat med under lång tid. Ta del av vanliga frågor oc...