Centrala Umeå under kvällstid, flygbild

Vad gör kommunen för att spara energi?

I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör kommunen också och det har vi jobbat med under lång tid. Ta del av vanliga frågor och svar om el och energi här på webbplatsen.

Vi behöver alla bidra för att spara energi. Omvärldsläget innebär högre elpriser och sämre möjligheter att importera el om det behövs. Genom att använda mindre el och nyttja tider på dygnet med låg belastning på elnätet kan vi minska elkostnader och risken för elavbrott. Kommunen arbetar kontinuerligt för att minska energianvändning i egna verksamheter.

Att spara energi innebär att kommunen arbetar med allt från smartare materialval till bättre uppvärmning och belysning. För att minska energianvändningen har vi till exempel isolerat, satt in nya fönster och bytt uppvärmningssystem i våra fastigheter. Vi släcker ner belysning som inte behöver vara tänd och byter ut lampor till LED. Men ibland lyser till exempel ändå gatubelysningen på dagen och då är det något tillfälligt fel på belysningen. Vi har fångat upp några av de vanligaste frågorna om el och energi i kommunen och ger svar här på webbplatsen:

Mer information

Läs mer om hur vi jobbar med energi i kommunens fastigheter och ta del av tips på hur du själv och andra kan bidra och spara energi hemma och på jobbet:

Energi i kommunens fastigheter

Spara energi i hemmet

Spara energi på jobbet

Sidan publicerades