Nyhetsarkiv

  • Undersökningar på Haga och Sandbacka

    Under veckan genomför vi geotekniska fältundersökningar på några platser på Haga och Sandbacka. Detta gör vi för att få koll på vad det är för jordarter och gru...
  • Bostadsförsörjningsprogram möter utmaningar

    Umeå kommun ska prognosticera hur många småhus som behövs under de kommande åren, skapa förutsättningar för att det färdigställs minst 2 000 bostäder per år och...
  • Vindkraftspark planeras i Kvarken

    En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras i Finlands ekonomiska zon, tre mil öster om Holmön. Umeå kommun ställer...