Nyhetsarkiv

  • Butikernas roll på landsbygden lyfts i ny film

    Sedan hösten 2022 driver kommunen ett projekt för att stärka och stötta dagligvarubutiker på landsbygden. Genom projektet Lokal samverkan för stärkt service på...
  • Satsning på lövskog ska främja hotad hackspett

    Färre barrträd, fler lövträd och mer död ved. Så ska ett 130 hektar stort lövskogsområde längs Umeälven förvandlas för att få fler arter att trivas och stärka d...
  • Utveckla din by med kommunens landsbygdsstöd

    Nu kan föreningar på landsbygden åter igen söka Umeå kommuns landsbygdsstöd. Stödet finns till för att underlätta och stötta lokala initiativ som gynnar bygden...