Genom nära samverkan med lokalsamhället har Umeå kommun erbjudit stöd och hjälp för att säkerställa en livskraftig kommersiell service i orterna Sörmjöle, Överboda och på Holmön.

Butikernas roll på landsbygden lyfts i ny film

Sedan hösten 2022 driver kommunen ett projekt för att stärka och stötta dagligvarubutiker på landsbygden. Genom projektet Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd har kommunen arbetat aktivt för att främja samarbete och utveckling av kommersiell service.

Under sommaren 2023 har serviceprojektet stärkts upp av sommarjobbaren Nathalie Näslund, som har haft rollen som landsbygdskommunikatör. Med kreativa kommunikationsmedel har Nathalie skapat engagerande innehåll och material som lyfter fram betydelsen av kommersiell service och den breda serviceroll som landsbygdsbutiker har för lokalsamhället. Ett av underlagen är en film som visar butikernas roll som mötesplats och vikten av att handla lokalt.

– Det har varit så roligt att få skapa den här filmen och träffa alla underbara eldsjälar som engagerar sig i butikerna och hjälper till på olika sätt. Med filmen vill vi sprida budskapet att det viktigaste du som kund kan göra är att handla lokalt, säger Nathalie.

Lokal samverkan är nyckeln till en livskraftig landsbygd

Projektet, som pågår till februari 2024 och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket, sätter ljus på den viktiga roll som dagligvarubutikerna spelar för landsbygder.

Genom nära samverkan med lokalsamhället har Umeå kommun erbjudit stöd och hjälp för att säkerställa en livskraftig kommersiell service i orterna Sörmjöle, Överboda och på Holmön. Butikerna Holmöns lanthandel, Handlarn Sörmjöle och Ica Nära Blomqvists i Överboda har fått skräddarsydd hjälp baserad på de behov som finns lokalt. Ett flertal föreningar och utvecklingsgrupper har engagerats i arbetet, vilket varit en nyckelfaktor för projektets framgång.

– Det händer massor av spännande saker i alla orter och engagemanget för butikerna bubblar verkligen. Vi på kommunen lär oss dessutom väldigt mycket om hur butikerna jobbar och hur vi kan stötta, säger Linn Alexandersson, projektledare för serviceprojektet.

EU logotyp
Sidan publicerades