Johan Sandberg står lutad mot ett träd i I20-skogen.

Umeå kommun äger stora skogsområden som är en del av kommunens markreserv. Här står Johan Sandberg, mark- och exploateringsingenjör, vid ett av träden i I20-skogen.

Hållbart när kommunen sköter skogen

I Umeå finns runt 6 750 hektar hållbarhetscertifierad skog som ägs av kommunen. Men varför ska en kommun äga skog och bedriva skogsbruk egentligen? Vi frågade Johan Sandberg, mark- och exploateringsingenjör på kommunens mark- och expolateringsavdelning.

– All mark som kommunen äger utgör vår så kallade markreserv. Det är mark som vi äger för att Umeå ska kunna växa. Men i väntan på nya exploateringsprojekt bedriver vi skogsbruk, säger Johan Sandberg.

De största sammanhängande skogsområdena i kommunens ägo är Nydalaområdet och I 20-områdets gamla skjutfält. Tillsammans med övriga mindre markområden blir det runt 6 750 hektar som ägs och brukas av Umeå kommun i enlighet med skogscertifieringarna FCS och PEFC.

– Certifieringarna innebär att vi får en kvalitetsstämpel på att vi sköter skogen långsiktigt hållbart, att vi tar hänsyn till naturvärden och att de som jobbar i kommunens skogar har schyssta villkor. Men den största vinsten är inte certifikaten i sig utan att det hjälper oss att göra rätt, säger Johan Sandberg.

En skog har många värden för oss människor. Den är viktig för rekreation och naturupplevelser. Rätt skött kan skogen också bidra med många så kallade ekosystemtjänster, till exempel frisk luft, rent vatten och begränsa skadorna från den globala uppvärmningen.

Skogen binder kol

Den växande skogen kan också bidra till att bromsa vår klimatpåverkan. Skogen binder koldioxid och när den avverkas kan den dels fortsätta binda kolet som virke i byggnader, dels ersätta fossila råvaror i olika produkter, till exempel bränslen och förpackningar.

Varje år avverkar kommunen 60–80 procent av skogarnas tillväxt. Virket som tas från skogen årligen är alltså mindre än hur mycket virke som tillkommer genom att skogen växer.

Allemansrätten gäller

Precis som alla andra kommunala fastigheter kan man säga att det är alla vi Umeåbor som äger skogen tillsammans, men det betyder inte att vi kan göra precis vad vi vill där.

– Allemansrätten gäller även i våra gemensamma skogar. Det är fritt fram att röra sig där så länge du tar hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare. En härlig naturupplevelse i våra skogar kan vara att ta skidorna en tidig vårmorgon med skare, kanske på norra skjutfältet där det finns gott om myrar och föryngringsytor att åka på, säger Johan Sandberg.

Visste du att …

  • Kommunen äger skog för att det ska finnas plats för staden att växa.
  • I väntan på marken ska användas till annat sköter kommunen skogen i enlighet med skogscertifieringen FSC och PEFC.
  • Avverkningen i kommunens skogar skulle räcka till ett nytt Sara kulturhus varje år.
Sidan publicerades