Naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning planeras i Strömbäck-Kont

Umeå kommun har beviljats 500 000 kronor i EU-medel till naturvårdsbränning och lövgynnande åtgärder. Halvön Granskär i Strömbäck-Kont kommer under 2024–2028 att naturvårdsbrännas för att öka den biologiska mångfalden.

Totalt 50 hektar skog berörs av lövgynnande åtgärder och naturvårdsbränning i Strömbäck-Kont.

– Om brand inte är möjligt på grund av tekniska skäl, kommer så kallade brandefterliknande åtgärder att genomföras, säger Marlene Olsson, naturvårdare, Umeå kommun.

Länsstyrelsen samordnar och Umeå kommun kommer att genomföra bränningen.

Planerad naturvårdsbränning på Granskär, Strömbäck-KontFörstora bilden

Planerad naturvårdsbränning på Granskär, Strömbäck-Kont. (Klicka för större bild.)

Samråd med boende under våren 2023

– Målet är att återskapa biologisk mångfald i området, många arter är hotade då det brinner för sällan och på för få platser i skogen, säger Marlene Olsson, naturvårdare.

– Vi vet inte när bränningen kommer genomföras men inte före 2024. På grund av vädret måste vi ha en ganska kort framförhållning, det måste nämligen vara rejält torrt i markerna.

Samråd kommer hållas under våren med boende i reservatet och Strömbäck och andra berörda, eftersom området är välbesökt och det finns också hästhagar i reservatet.

Naturvårdsbränningar över hela landet

17 länsstyrelser i Sverige, Finland och Naturvårdsverket har ansökt om bidrag från EU inom projektet LifeTaiga2 för naturvårdsbränning från Västra Götaland i söder till Norrbotten i norr. Enbart Natura 2000-områden kan ansöka om pengar för naturvårdsbränning. Totalt 23 miljoner euro kommer att fördelas fram till 2028.

Naturligt med skogsbrand

Bränningarna genomförs framför allt i skog som är dominerad av tall, med mossbevuxen mark och där ofta gran har tagit över i större eller mindre grad. Det är en skogstyp som kallas boreal taiga och som historiskt varit utsatt för naturlig skogsbrand.

– Det finns många arter som är beroende av brand som till exempel bara parar sig vid brand och växter som väntar på brand för att gro sina frön. Ju rikare biologisk mångfald vi har, desto stabilare ekosystem får vi som kan stå emot eller återuppbygga ekosystem fortare vid till exempel naturkatastrofer som storm, översvämningar, bränder med mera, säger Marlene Olsson.

Den senaste naturvårdsbränningen i Umeå kommun genomfördes 1998 i Grössjöns naturreservat.

Sidan publicerades