En person tittar på sin dator och ler. Studenter på välkomstmässan. Höstens internationella masterutbildningar visar på en ökning med över 20 procent jämfört med hösten 2022.

Höstens internationella masterutbildningar visar på en ökning med över 20 procent jämfört med hösten 2022. Bild: Malin Grönborg.

Ökat intresse för internationella utbildningar vid Umeå universitet

Intresset bland internationella studenter att studera vid Umeå universitet fortsätter att öka. Höstens internationella masterutbildningar har över 20 procent fler sökande jämfört med hösten 2022.

17 januari kom beskedet om hur många som sökt internationella masterutbildningar för höstterminen 2023 vid Umeå universitet. Ansökan visar ett fortsatt ökat intresse för universitets utbildningar med en ökning på över 20 procent om man jämför med förra årets hösttermin. Intresset för internationella masterutbildningar är en trend som har ökat de senaste åren.

Intresset för de internationella masterutbildningarna är högt inom affärsutveckling, redovisning, management, marknadsföring och finansiering. Det är utbildningar som ges av Handelshögskolan.

– Det är glädjande att så många är intresserade av våra utbildningar och att våra profiler uppfattas attraktiva. Särskilt glädjande är det med det stora antalet sökande till vårt nya kandidatprogram. Det ser vi som en bekräftelse på att vi tänkt rätt med specialiseringen mot internationalisering och datadrivet beslutsfattande. Vi har också satsat extra på att marknadsföra det nya programmet säger Sofia Isberg, utbildningsansvarig vid Handelshögskolan.

Ansökningen till Umeå universitet visar att det är ett stort intresse för masterutbildningar inom psykologi, miljövetenskap, matematik och hälsopsykologi. Det har även varit stort intresse för den nya utbildningen Masterprogrammet i medicinsk teknik. De olika utbildningarna i folkhälsovetenskap har ett fortsatt högt söktryck, även om det minskat något 2023 jämfört med 2022.

Umeå universitet har också ett ökat intresse till de program som ges på kandidatnivå: Internationella ekonomprogrammet och Kandidatprogrammet i Life Science.

– Det är inspirerande och roligt att intresset för våra internationella masterutbildningar är högt och fortsätter att öka. Nu hoppas vi att alla blivande studenter tackar ja till sin plats och att vi ses till hösten, säger Cathrine Norberg, vicerektor för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

För samtliga universitet och högskolor har intresset ökat för internationella masterutbildningar med drygt 8 000 fler sökningar till höstterminen 2023, en ökning med ungefär 10 procent totalt.

Sidan publicerades