Kvinnlig elitcyklist rundar Väven i Umeå under tävling.

Umeå har varit värdstad för både SM-veckan Sommar och Vinter. Foto: Bea Holmgren

Umeå satsar på jämställd idrott och rankas i Sverigetoppen

I Umeå kan du kombinera elitidrottande med civil karriär. Staden prioriterar också jämställd idrott samt attraherar internationella och nationella toppevenemang. Den motiveringen placerar Umeå på prispallen när Sport och Affärer rankar Sveriges främsta idrottskommuner 2023.

Umeå kommun placerar sig på en tredjeplats när branschtidningen Sport och Affärer rankar Sveriges främsta idrottskommuner 2023. Dessutom kommer Umeå på andra plats i kategorin Sveriges främsta jämställdhetskommuner.

– Vi är såklart väldigt glada att Umeå placerar sig så högt upp på dessa listor. Det är ett resultat av kommunens långsiktiga arbete med att låta idrotten bli en del av samhällsbygget och bidra till en meningsfull fritid, säger Ari Leinonen (S), ordförande, fritidsnämnden, Umeå kommun.

motivering till topplaceringen

Motivering, Sveriges främsta idrottskommun 2023, tredjeplats

Möjlighet till dubbla karriärer

Umeå är framgångsrik inom idrottsrelaterad utbildning och forskning. Har ett nära samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet som sedan hösten 2015 är Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Idrottshögskolan har det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet (ca 800) i Sverige och ett nätverk med idrottsforskare (drygt 60 st) som finns inom Umeå universitetet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna ca 220 elitidrottsstudenter inom konceptet ”Dubbla karriärer”. Dessa studerar inom 50 olika utbildningsprogram och representerar 35 olika specialidrottsförbund. Forskningen bedrivs inom ett tiotal olika institutioner inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Goda förutsättningar för idrottskvinnor- och män

Prioriterar en jämställd idrott. IKSU(Idrottsklubben Studenterna i Umeå), med nästan 20 000 medlemmar, driver norra Europas största träningsanläggning, IKSU Sport, med ca 2800 besökare i snitt per dag. Stark elitidrottskommun med ett stort antal elitklubbar och individuellt framgångsrika idrottsmän- och kvinnor.

Umeå är en eventstad

Visit Umeå jobbar strategiskt för att vinna hem evenemang. Tagit över Rally Sweden (VM) efter Karlstad och är en av få kommuner som stått värd för både SM-veckan Sommar- och Vinter. Är även värd för Beach Volleyevents och Umeå Wrestling Battle. Mäter kontinuerligt den ekonomiska effekten av de evenemang som får någon form av stöd via den kommunala evenemangsbudgeten genom verktyget Event Impact Calculator. Mycket attraktiv boendeort (2a, 2023 i Fokus analys).

Om kommunrankingen

Branschtidningen Sport och Affärers kommunrankning startade 2007 och har drivit på och skildrat den omfattande utveckling som Sveriges kommuner har genomgått vad gäller idrottens betydelse som verktyg för regional utveckling och för att generellt stärka folkhälsoarbetet. Kommunrankingen baseras på ett flertal faktorer.

Ta del av kriterierna för Sveriges främsta idrottskommun 2023 , 93.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsarbetet uppmärksammas i egen kategori

Kategoripriset som Sveriges mest jämställda idrottskommun vanns av Linköping, tätt följd av Umeå på andraplats. En anledning till Umeås höga placering är Umeå kommuns tidiga beslut om jämställda träningstider. Redan 1999 beslutade fritidsnämnden att alla träningstider på kommunens idrottsanläggningar i de högre nivåerna ska fördelas efter serietillhörighet oavsett kön. Det var Umeå först i landet med att göra.

Motivering, Sveriges främsta jämställdhetskommun 2023, andraplats

Umeå har en stark central jämställdhetsstrategi. Har sedan länge en jämställd fördelning av träningstider. De kommunala bolagen skall sponsra enligt principen 50/50. Tydliga ställningstaganden för jämställda förhållanden följs upp av en jämställdhetsdeklaration. Resultatet är ett jämställt utnyttjande av LOK-stöd. Stark elitverksamhet inom tjejidrotten med nationella och internationella framgångar. Genomför omfattande utbildningsinsatser inom jämställdhet och andra normgivande områden.

Sidan publicerades