Glada förskolebarn

Förskola och pedagogisk omsorg

Vi tar hand om det käraste du har!

De tidiga åren sätter grunden för hela livets lärande och utbildningen börjar redan i förskolan med fokus på demokrati, inflytande och språkutveckling. Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. Från 1–20 år finns ett starkt fokus på kärnuppdraget: att alla elever har rätt till skolframgång och att få utveckla hela sin potential.

Utbud i kommunen

I kommunen finns det många kommunala förskolor som är inriktad på att ge ditt barn en trygg tid i förskolan, en bra lärmiljö och inspiration att fortsätta lära – hela livet. Förskolan följer läroplanen och arbetar likvärdigt med bland annat språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö. I Umeå finns även flera fristående förskolor med olika inriktningar.

Språkinriktade förskolor

Samisk avdelning finns på förskolan Snöflingan på Berghem och finska avdelningar erbjuds på förskolan Lundagård på Ålidhem. Här ges barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet. Umeå kommun planerar att öppna förskola på meänkieli om intresse finns.

För föräldrar som arbetar obekväma tider

Aftonstjärnan på Berghem erbjuder omsorg för barn 1–13 år när du som vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger.

Madelene Edlund berättar för barn om en utställning med Sune Jonsson-fotografier på Västerbottens museum.

Madelene Edlund berättar för barn om en utställning med Sune Jonsson-fotografier på Västerbottens museum. Foto: Henke Olofsson

Alternativ till förskola och fritidshem

Kommunal eller fristående pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och fritidshem och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet medan Skollagen styr verksamheten.

Så funkar det

Du har rätt till att ha ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg om barnet är mellan ett och fem år gammalt. Du som är vårdnadshavare behöver dock själv arbeta, vara arbetssökande eller studera. Om du är föräldraledig kan ditt barn vara på förskola eller i pedagogisk omsorg till en viss omfattning.

Sidan publicerades