Glada förskolebarn

Förskola och pedagogisk omsorg

Vi tar hand om det käraste du har!

De tidiga åren sätter grunden för hela livets lärande och utbildningen börjar redan i förskolan med fokus på demokrati, inflytande och språkutveckling. Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. Från 1–20 år finns ett starkt fokus på kärnuppdraget: att alla elever har rätt till skolframgång och att få utveckla hela sin potential.

Utbud i kommunen

I kommunen finns det många kommunala förskolor som är inriktad på att ge ditt barn en trygg tid i förskolan, en bra lärmiljö och inspiration att fortsätta lära – hela livet. Förskolan följer läroplanen och arbetar likvärdigt med bland annat språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö. I Umeå finns även flera fristående förskolor med olika inriktningar.

Samisk avdelning finns på förskolan Snöflingan på Berghem och finska avdelningar erbjuds på förskolan Lundagård på Ålidhem. Här ges barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet. Umeå kommun planerar att öppna förskola på meänkieli om intresse finns.

Aftonstjärnan på Berghem erbjuder omsorg för barn 1–13 år när du som vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger.

Kommunal eller fristående pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och fritidshem och bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet medan Skollagen styr verksamheten.

Kommunala förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om plats och läs mer om förskola

Hur en ansökan går till

Sidan publicerades