Foto: Fredrik Larsson Photography

BO I UMEÅ

En bra plats bjuder sina invånare på den behagliga känslan av att befinna sig på precis rätt ställe. På sådana platser samlas idéer, människor, organisationer och resurser. Vilket i sin tur ger de som bor och verkar där goda möjligheter att utvecklas.

En sådan plats har rätt förutsättningar för att lösa de gemensamma utmaningar som alla samhällen har, exempelvis barnomsorg, boende, service, transporter och trygghetsfrågor.

Det är egenskaper av de här slaget som brukar sammanfattas som livskvalitet, och i den klassen toppar Umeå, med Europas högsta index i Social Progress. Det är ett kvitto på att människor i Umeå har gjort många saker rätt.

Umeås popularitet bygger på att staden ger sina invånare goda förutsättningar till utbildning, jobb, karriär och fritid – och möjligheten att inte behöva välja bort det ena för det andra.

Sidan publicerades