Barn och pedagog sitter på matta på golvet.

Sök plats på fritids till ditt barn som börjar skola i höst

Ska ditt barn börja förskoleklass till hösten och behöver plats på fritids? Sök plats nu. I förskoleklassen bedrivs undervisning klockan 8.00–13.00, men tiden varierar mellan dagar och skolor. Fritids erbjuder en stimulerande fritid med fokus på utveckling och lärande före och efter skolan.

Fritids är även öppet under skolans lov om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritids öppnar måndag 29 juli efter sommarstängningen för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Du behöver ansöka om plats på fritids på skolan där barnet är skolplacerad. Du betalar avgift för platsen 12 månader per år. När du har ansökt om fritidshem behöver du tacka ja för att ditt barn ska få rätt att vistas på fritidshemmet.

Sidan publicerades