Bild som visar utbyggnaden av Dragonskolan. Illustration av LINK Arkitektur.

Utbyggnad av Dragonskolan, enligt illustration av LINK Arkitektur

Dragonskolan byggs ut med fler klassrum

Dragonskolan byggs ut så att ytterligare drygt 200 elever kan ha undervisning på skolan. Antalet 16–18-åringar förväntas öka mycket under de närmsta åren vilket gör att det behövs fler lokaler för undervisning.

För att möta behovet byggs även Maja Beskowgymnasiet ut och Vasaskolan byggs om till en gymnasieskola. Dragonskolan får nya klassrum, grupprum och arbetsplatser för lärare vid entré Norr. Upphandlingen för utbyggnaden pågår just nu och planen är att arbetet ska påbörjas under våren 2023 och vara klart hösten 2024.

När skolan byggs ut behövs fler platser i skolrestaurangen. Därför byggs en ny skolrestaurang på skolan med hjälp av elever från bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Sidan publicerades