Gruppbild på medarbetare

Arbetsmarknaden i Umeå har totalt sett vuxit från 53 930 anställda 2011 till 71 798 anställda 2023 (SCB).

Fortsatt stark jobbtillväxt i Umeå

Umeå fortsätter att utvecklas starkt när det gäller antalet nya arbetstillfällen. Tillväxten i nya jobb är faktiskt just nu starkare än befolkningsutvecklingen. Det visar ny statistik från SCB.

– På två år har det tillkommit över 4 000 nya arbetstillfällen och bara under 2022 växte Umeås arbetsmarknad med 1 860 jobb, netto. Det placerar högt upp när vi jämför med andra svenska kommuner, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun och fortsätter:

– Det här är förstås väldigt glädjande siffror. Norra Sverige växer och det sker stora investeringar som ger helt nya möjligheter för vår del av Europa. Umeå har en unik position som regionens största stad med en obruten tillväxt i över 50 år, en tillväxt som drivs av en ständig tillkomst av nya arbetstillfällen och företag, säger Peter Juneblad.

Han anser att det är den unika branschbredd som finns i kommunen som skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt. Ett år kan det vara industrin som växer, ett annat år är det besöksnäringen och nu senast tekniska konsulter. För närvarande växer Umeå faktiskt med fler arbetstillfällen än invånare, vilket bland annat förklaras av ett stort antal studenter som jobbar extra och hög rörlighet.

Umeå har en unik position som regionens största stad med en obruten tillväxt i över 50 år, en tillväxt som drivs av en ständig tillkomst av nya arbetstillfällen och företag.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, ser positivt på de nya siffrorna från SCB:

– Statistiken visar att Umeå kommun har gjort rätt vägval, att vi bör fortsätta att arbeta brett och ha inställningen att alla branscher är lika viktiga. Tillväxt och förutsättningar för företagande utgår från ett samspel mellan kommunen, offentliga aktörer, företagen och inte minst samhället i övrigt. Våra satsningar på infrastruktur, kultur och inte minst social hållbarhet blir allt viktigare för att företagen ska få rätt förutsättningar, särskilt nu när kampen om kompetensen hårdnar. Umeå kan det här med tillväxt över tid, säger Hans Lindberg.

Enligt SCB har arbetsmarknaden i Umeå totalt sett vuxit från 53 930 anställda år 2011 till 71 798 anställda år 2023. Under de senaste tre åren, 2020–2022, har antalet arbetstillfällen i exempelvis informations- och kommunikationsföretag ökat med 18 procent, företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med 14 procent. Den stora vinnaren under perioden är företag inom hotell och restaurang som har ökat antalet arbetstillfällen med hela 40 procent, vilket innebär en tydlig återhämtning efter åren med pandemi.

Även om konjunkturen just nu är utmanande med ett antal varsel i slutet av året bedömer Peter Juneblad att den positiva utvecklingen har goda möjligheter att fortsätta, Umeå har alltid växt i både hög och lågkonjunktur och den breda och rörliga arbetsmarknaden är en stor fördel när vi nu ser en kompetensbrist inom vissa sektorer. Sen får vi självklart aldrig ta tillväxten för given, men förutsättningarna är synnerligen goda.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan från företag om att etablera sig i Umeå och nu har vi dessutom planlagd mark med god elkapacitet som lämpar sig för industrins behov. Samtidigt är det viktigt att vi väljer rätt utifrån Umeås övriga struktur och hur etablerande företag bidrar till helheten. Sen behöver vi även ta hänsyn till befintligt näringsliv och deras behov av att expandera, säger Peter Juneblad.

Jobbtillväxt 2020 till 2022, jämförelse mellan kommuner:

Kommun

Sysselsatta 2020

Sysselsatta 2021

Sysselsatta 2022

Sysselsatta 2020–2022

Rang

Uppsala

110 006

113 195

116 542

6 536

1

Jönköping

76 377

78 566

82 015

5 638

2

Karlstad

53 896

56 922

58 549

4 653

3

Linköping

89 212

91 633

93 761

4 549

4

Örebro

84 737

86 353

88 924

4 187

5

Umeå

67 875

70 018

71 878

4 003

6

Västerås

75 219

76 861

78 767

3 548

7

Helsingborg

73 509

76 335

76 856

3 347

8

Lund

74 456

76 194

77 771

3 315

9

Växjö

49 231

50 953

52 183

2 952

10

Norrköping

67 644

69324

70 570

2 926

11

Eskilstuna

46 160

47 546

49 018

2 858

12

Skellefteå

34 328

34 667

36 826

2 498

13

Luleå

42 648

43 390

44 695

2 047

14

Halmstad

51 457

52 378

53 310

1 853

15

Sundsvall

51 186

52 034

52 339

1 153

16

Varberg

30 708

31 362

31 715

1 007

17

Sidan publicerades