Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Nätverk för unga chefer

För att behålla chefer och skapa stöd i organisationen erbjuder Umeå kommun nu ett nätverk för unga chefer.

Sverige är det land i Europa som har lägst andel unga chefer, endast var fjärde chef är under 40 år. En undersökning av fackförbundet Vision visar att över hälften av unga chefer funderar på att sluta till följd av bristande stöd och en ohållbar arbetssituation.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultatet från det tillsammans med erfarenheter från våra unga chefer gör att vi i februari 2024 startar upp ett nätverk för unga chefer i Umeå kommun.

Syftet är att ge möjlighet till kollegialt utbyte och förhoppningsvis kunna öka stödet utifrån deltagarnas egna behov men också utifrån resultat från forskningen.

Är du ung chef i Umeå kommun?

Är du ung chef, 20-33 år, i Umeå kommun och vill delta? Läs mer och anmäl dig i Självservice, via fliken WinLas.

Sidan publicerades