Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Tre goda exempel på kompetensutveckling

Kompetensutveckling ökar våra karriärmöjligheter samtidigt som det är till stor nytta för verksamheterna. Umeå kommun samverkar med Omställningsfonden som genom utmärkelsen “Årets kompetensutveckling” vill inspirera till fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom välfärden.

Utmärkelsen tilldelas en verksamhet inom en kommun, region eller ett kommunalt företag som har genomfört en lyckad kompetensutvecklingsinsats. Umeå kommun nominerar tre bidrag till ”Årets kompetensutveckling”.

Nominerade

Basutbildning för elevassistenter

Kompetensutveckling för personer som arbetar som extra resurser i klasser och med elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen ska ge deltagarna kunskap för att uppmärksamma barnets behov och förutsättningar, förståelse för omgivningens betydelse för delaktighet och lärande.

I arbetet som resurs är det också viktigt att ha kännedom om hur man kan ta hand om sig själv på sin arbetsplats. Deltagarna är genomgående nöjda med utbildningen och insatsen är till stor nytta för verksamheten, elever och medarbetare.

Kompetensutveckling för lärare

Utbildning för att behålla och utveckla pedagoger inom grundskolan i Umeå. Bland annat stöd i att identifiera och möta utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Bygga förtroendefulla relationer och demokratiska samtalsmönster, studiero och ökad måluppfyllelse.

Kombinationen av teoretiska inslag, workshops och individuell coachning beskrivs av deltagarna som ett framgångsrikt koncept och utvärderingar visar på en genomgående hög nöjdhet.

Validering för undersköterska

Äldreomsorgen behöver många fler med den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Genom validering har utbildningen till undersköterska kvalitetssäkrats och utbildningstiden för medarbetare att kvalificera sig till yrkestiteln har förkortats. Ett valideringstillfälle tar cirka sex timmar och kan förkorta utbildningstiden för medarbetaren med upp till tio veckor. Tack vare valideringen kan Umeå kommun höja kompetensen i en snabbare takt för att möta de nya kraven om skyddad yrkestitel och fast omvårdnadskontakt.

— Umeå kommun har nominerat tre mycket bra exempel som visar på framgångsrik kompetensutveckling. Det är tack vare sådana insatser som vi rustar oss för kommande kompetensbehov, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör.

Mer information

Omställningsfonden stöttar välfärdens medarbetare både under och efter anställning. De stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling. Umeå kommun har ett avtal med Omställningsfonden för att ytterligare stärka medarbetares möjligheter till kompetensutveckling och omställning med utgångspunkt i verksamheternas behov.

Omställningsfonden vill genom att tilldela utmärkelser inspirera till fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom välfärden.

Om Omställningsfonden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kerstin D Persson
HR-administratör
090-16 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Sidan publicerades