Elever provar på olika arbetsmoment i yrken

Yrkesmässan, mötesplats för att nå ungdomar och inspirera till framtida yrken

För andra året i rad anordnar skolan och arbetslivet en gemensam yrkesmässa där alla niondeklassare i kommunala skolor träffar ett 50-tal yrkespersoner i olika branscher på Nolia. Det är ett unikt tillfälle för elever att på en och samma dag lära sig mer om olika yrken, testa arbetsuppgifter och få kunskap om karriärvägar.

– Eleverna ska få möjlighet att lära sig mer om olika yrken och få inspiration till målbilder och drömyrken. Arbetet inför, under och efter yrkesmässan tränar elevernas valkompetens och breddar kunskap om yrken och arbetsmarknad, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Under dagen får drygt 1 200 elever möta flera olika yrkespersoner, ställa frågor och testa yrken inom bland annat blåljusverksamhet, vård, pedagogisk verksamhet, bygg, energi, restaurang, transport, IT och media samt skog och industri.

Genom yrkesmässan möter du många ungdomar

– Yrkesmässan är ett unikt tillfälle att möta alla elever i årskurs 9 på kommunala skolor för att inspirera och väcka intresse för fler yrken som kan vara intressanta för deras framtida val, nu närmast gymnasievalet, säger Anna Asplund, processledare för skola-arbetsliv. Det finns en önskan att nå ungdomar i tidig ålder och visa upp verksamheter och yrken det finns rekryteringsbehov inom. Planen är att fortsätta utveckla konceptet med yrkesmässan.

Värdet för eleverna är att de på en och samma dag får möjlighet att prova på yrken och föra en dialog med yrkespersoner som de kanske aldrig annars möter.

– Samarbetet mellan skola och arbetsliv är viktigt för att motivera och vidga elevernas perspektiv på utbildning och arbete och att det vi lär oss i skolan och skolämnen har vi nytta av i arbetslivet, säger Karin Thysell, områdeschef årskurs 7–9.

Fler yrken och branscher efterfrågas för nästa yrkesmässa

Behovet av kompetens är stort inom många branscher och verksamheter.

– För att kunna inspirera och locka fler unga att göra väl underbyggda val för sin framtida utbildning och jobb är denna mässa viktig, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Mer information

Årets mässa pågår måndag och tisdag 18–19 september. Den är en av flera aktiviteter som ingår i skolans undervisning och är en del av skolans arbetssätt kring modern arbetslivsorientering, se mer information.

Kontakt

Anna Asplund
processledare Skola–arbetsliv
utbildningsförvaltningen
070-699 29 95
anna.asplund@umea.se

Sidan publicerades