Delmoment i modern arbetslivsorientering

Modern arbetslivsorientering i grundskolan

Undervisningen i grundskolan ska visa samband mellan utbildning och omvärld. Modern arbetslivsorientering (MOA) är en modell som alla kommunala grundskolor arbetar med för att utveckla elevernas karriärlärande och stärka deras kompetens att göra väl underbyggda och medvetna val i det livslånga lärandet.

Modern arbetslivsorientering sker i undervisningen och i planerade aktiviteter på låg-, mellan- och högstadiet. De olika aktiviteterna ska bidra till att öka motivationen för vidare studier och framtida yrkesval. När elever förstår till vad och hur skolans ämneskunskaper omsätts i praktik, i olika branscher och yrken, får det ett sammanhang och lärandet blir mer meningsfullt.

Modern arbetslivsorientering innefattar samarbeten mellan skola–arbetsliv där elever möter yrkesföreträdare, besöker arbetsplatser och deltar i olika samarbeten med företag. Bilden ovan beskriver olika insatser som sker i grundskolan kopplat till skola–arbetsliv.

Kontakt

Anna Asplund
processledare Skola–arbetsliv
070-699 29 95
anna.asplund@umea.se

Jennifer Carlström
processledare Skola–arbetsliv
090-16 41 25
jennifer.carlstrom@umea.se

Sidan publicerades