Elektriker med stege vid skåpbil

Allt starkare företagsklimat i Umeå

Företagsklimatet i Umeå blir allt bättre och kommunen tar nu en åttonde­plats i Svenskt Näringslivs årliga undersökning i kategorin Större stad. Den poäng som placeringen grundar sig på är den högsta kommunen har fått i undersökningen någonsin.

– Ett förbättrat företagsklimat är något vi arbetar för varje dag, i varje möte med företagen i Umeå, och därför är det här ett väldigt glädjande resultat. Vi har en bit kvar till toppen, men jag är övertygad om att den modell vi har där vi aktivt lyssnar på företagen och kontinuerligt genomför insatser för att underlätta deras verksamheter är en nyckel till framgång även framåt, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun, som diskuterade resultatet på en företagsfrukost arrangerad av Svenskt Näringsliv och organisationen Företagarna.

Fredrik Leek, ordförande, Företagarna Umeå; Vlora Ramadani, vice ordförande, Företagarna Umeå; Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv och Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

Fredrik Leek, ordförande, Företagarna Umeå; Vlora Ramadani, vice ordförande, Företagarna Umeå; Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv och Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

Den modell vi har där vi aktivt lyssnar på företagen och kontinuerligt genomför insatser för att underlätta deras verksamheter är en nyckel till framgång.

I årets undersökning har 32 124 företagare i Sverige tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. I Umeå har enkäten skickats till cirka 400 företag. Enkäten innehåller frågor om vilka insatser kommunerna bör prioritera för att förbättra företagsklimatet, om attityder till företagande vid kontakter med företagen, kommunernas myndighetsutövning, förutsättningar för företagande, brottslighet mot företag, med mera.

När det gäller vilka prioriteringar de svarande företagen vill se i Umeå ligger ökat bostadsbyggande på en förstaplats, följt av kortare handläggningstider i kommunen och bättre förståelse för företagande i kommunen. Andra prioriterade områden bland enkätsvaren var önskan om bättre dialog mellan kommunen och företagen, mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen och att fler går en yrkesutbildning.

Utöver årets åttondeplats och ett rekordhögt betyg har Umeå ökat betyget varje år sedan 2019 och ligger och över Sverigesnittet de senaste tre åren.

Undersökningsresultat om företagsklimat som brukar ges större uppmärksamhet är den nationella ranking som Svenskt Näringsliv presenterar på hösten varje år, där dagens betyg är ett delresultat. En annan är undersökningen Insikt som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomför som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Sidan publicerades