Värdeautomater och automatspel

Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade förströelseautomater.

Kommunen är yttrandeinstans

Innan Lotteriinspektionen tar beslut om nya tillstånd eller omprövningstillstånd, ges individ- och familjenämnden tillfälle att yttra sig för att ta del av den kunskap som kommunen har gällande de tilltänkta spelplatserna och andra lokala förhållanden.

För att erhålla tillstånd för värdeautomater krävs bland annat att restaurangen har serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Sidan publicerades