Besiktning av fordon

Du som äger ett fordon är skyldig att besiktiga det regelbundet. Flera olika företag kan utföra besiktningar av personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon. Kommunen har inget med besiktning av fordon att göra.

Det är upp till varje besiktningsföretag att marknadsföra sina tjänster till dig som fordonsägare. Det är inte säkert att du får någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ditt fordon. Du ansvarar själv för att fordonet besiktigas i rätt tid, även om du inte får något erbjudande från ett besiktningsföretag. Fordonsbesiktning säkerställer att fordon är i skick och har den utrustning som krävs för att fordonet ska vara miljövänligt och trafiksäkert. Transportstyrelsen utformar regler för fordonsbesiktning. Myndigheten kontrollerar att verksamheten fungerar bra när det gäller trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.

Läs mer om besiktning av fordon på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades