Bild på Peter Juneblad näringslivsdirektör Umeå kommun

Peter Juneblad, näringslivsdirektör

Umeås tillväxt, presentation Umeågalan 2024

Umeå är fortsatt kommunen i Sverige som växt mest sedan 1970. När det gäller nya arbetstillfällen så är vi i absolut Sverigetopp med nära 5 000 nettoarbetstillfällen på 3 år.

Peter Juneblad inled Umeågalan 2024 med en snabb inflygning över Umeås näringslivsstruktur. Ta del av presentationen här. , 2 MB.

Sidan publicerades