Näringsintag och kosthållning inom vård- och omsorgsboende

Genom att tydliggöra sätt för att förbättra näringsintag och kosthållning hos våra hyresgäster minskar risken för undernäring.

Vad?

På ett systematiskt och enkelt sätt arbeta för förbättrat näringsintag och kosthållning hos våra hyresgäster. Detta genom att förenkla och tydliggöra sätt att berika maten så att det blir lätt att göra rätt med nutrition. Genom teamsamverkan och enkla sätt i vardagen stärks måltider och mellanmål och minskar dygnsfasta.

Varför?

För att minskar risken för undernäring eller ohälsa kopplat till oregelbundet näringsintag.

Hur?

Ta fram en pedagogiskt enkel modell som HSL kan använda för att handleda och stötta omvårdnadspersonal vid viktnedgång hos hyresgästerna. Genom detta skapas förutsättningar för att naturligt berika kosten istället för att hamna i inköp av näringsdrycker. Strukturerade måltider och receptförslag gör det enklare att bryta nattfasta.

Mål: Minska risken för undernäring och stärka hälsan hos hyresgästerna.

Involverade verksamheter: HSL-personal och SoL-personal på särksilt boende.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: Hösten 2022 - pågående

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades