Utvecklingsarbete inom äldreomsorgen

Här presenteras projekt och uppdrag som pågår inom äldreomsorgen för att möta den demografiska och tekniska utvecklingen. Med innovation och nytänkande utmanar vi nuvarande arbetssätt och vågar testa och hitta nya lösningar på våra utmaningar.

Vi tror på att arbeta tillsammans, därför är samverkan en viktig del i vårt innovationsarbete. Både internt inom äldreomsorgen och tillsammans med seniorer, övriga kommunala förvaltningar, näringsliv och akademi.

Visar 10 av 22 nyheter