Nyhetsarkiv

  • Webbutbildning om minoritetslagen

    I en utbildning på webben får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den tydliggö...