Kvinna tittar mot betraktaren, man i bakgrunden.

Webbutbildning om minoritetslagen

I en utbildning på webben får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den tydliggör minoriteters rättigheter och kommuners, regioners och myndigheters ansvar.

Utbildningen riktar sig främst till dig som verkar inom kommun, region eller statlig myndighet, samt till dig som på annat sätt är engagerad i och kommer i kontakt med den nationella minoritetspolitiken.

Utbildningen omfattar:

  • grundläggande delar av den nationella minoritetslagstiftningen
  • skillnaden mellan minoritetslagens allmänna bestämmelser och de särskilda rättigheterna
  • vilket ansvar som en förvaltningsmyndighet har inom minoritetslagstiftningen
  • Sveriges fem nationella minoriteter.

Utbildningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Sidan publicerades