Individ- och familjenämnden, protokoll, 2024-04-24

Protokoll för Individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-04-24

Paragrafer:
§ 87–107

Anslag publicerades:
2024-04-30

Anslag avpubliceras:
2024-05-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades