Individ- och familjenämnden, protokoll, 2024-04-24

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-04-24

Paragrafer:
§ 108-111

Anslag publicerades:
2024-04-30

Anslag avpubliceras:
2024-05-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

 

Mer information

Sidan publicerades