Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2024-05-07

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2024-05-07

Paragrafer:

§ 41-46

Anslag publicerades:

2024-05-07

Anslag avpubliceras:

2024-05-29

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades